Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
2020 július 08 szerda - 04:44:48     Hivatali hírek      Hozzászólás0

kepviselo_DM.pngTisztelt Ügyfeleink!  
 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 13-án (hétfőn)
 
Kókai-Dudinszky Mónika alpolgármester ügyfélfogadása elmarad!  
 
Szíves megértésüket köszönjük!
2020 július 08 szerda - 03:54:32     Hivatali hírek      Hozzászólás0

20200708_IGSZ.png
2020 július 06 hétfő - 21:54:50     Meghívók      Hozzászólás0

 
 
20200709_MEGH.png
Tisztelettel meghívom
 
a 2020 július 9-én (csütörtökön) du. 14.00 órakor
 
tartandó képviselő-testületi ülésre.
 
 
2020 június 04 csütörtök - 11:12:22     Önkormányzati hírek      Hozzászólás0

Abony Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Virágos Abonyért cím elnyerésére.
 
A Címet a Képviselő-testület évente egy alkalommal (az adott év) augusztus 31. napjáig adományozza az alábbi kategóriákban:  
 
-        Kertes ház (családi ház) kategóriában

-        Utca kategóriában

-        Balkon kategóriában  

A díjazottak 1 évig kommunális adómentességben részesülnek, valamint a kertes ház kategória nyertese 10.000,- Ft pénzjutalomban is részesül.

A pályázati kiírás átvehető: 2020. június 02. – 2020. augusztus 12-ig. (ügyfélfogadási időben ingyenesen).  

A pályázati ajánlat benyújtásának időpontja: 2020. augusztus 12. 1200 óráig  

A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abonyi Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési Osztály
Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 105. sz. szoba  

Ajánlatok elbírálása: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő első testületi ülésén.  
 
A pályázat benyújtásának módjára vonatkozó pontos információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135, 145 mellék telefonszámon kapható.
 
                                                                                                 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
 
 
2020 május 18 hétfő - 13:11:49     Hivatali hírek      Hozzászólás0

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésekről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseitől.  
 
A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.  
 
A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:  
 
-          az anyakönyvi engedélyezésre
-          a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra
-          fakivágási engedélyekre
-          óvodai felvétellel kapcsolatos ügyekre
-          adóigazgatási eljárásra
-          a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre  
 
Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:  
 
-          kereskedelmi tevékenységek bejelentésével kapcsolatos ügyek
-          telepengedély
-          zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos ügyek
-          jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezése  
 
A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedély jogszabályban meghatározott hatályossági időtartama alatt.  
 
Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.  
 
Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:  
 
-          az ügyfélkapu útján,
-          elektronikus űrlap útján,
-          általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
-          e-mail útján   megtett bejelentés is.  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Abonyi Polgármesteri Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentés@abony.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.  

A vonatkozó rendelet teljes szövege itt érhető el.  
 
Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.  
 
A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.  
 
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésben nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.  
 
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni, vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.    

                                                                                                                                                                            dr. Gáspár Anita jegyző
2020 április 22 szerda - 20:43:56     Önkormányzati hírek      Hozzászólás0

mozgásk.jpgMagyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége kérésének helyt adva kiterjesztette az idős emberek védelmében bevezetett intézkedési tervet az otthonukban élő mozgáskorlátozott, illetve fogyatékossággal élő személyekre is
 
Az intézkedési terv szerint szükséges felmérni, hogy az önkormányzat illetékességi területén hány olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy előállhat olyan helyzet, hogy segítségre lehet szüksége, például a gondozó családtag betegsége, vagy karantén idején
 
Abony Város Önkormányzata felhívja a fogyatékkal élő abonyi lakosokat, törvényes képviselőiket, hogy amennyiben a járványügyi helyzettel összefüggésben segítségre van szükségük, vagy később ilyen helyzet előállhat, vegyék fel a Humán Szolgáltató Központtal a kapcsolatot.
 
Elérhetőségek:
telefon: 53/562-123 ;  70/ 386-6671
2020 április 08 szerda - 18:42:21     Intézményi hírek      Hozzászólás0

FONTOS TUDNIVALÓK A SOMOGYI ISKOLA TESTNEVELÉS OSZTÁLYÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN
 
 Iskolánkban emelt óraszámú testnevelés működik, így a 2011. évi CXC. Törvény 50. § (5) pontja alapján a beiratkozást megelőzően az általános beiratkozási szabályaink mellett a jelentkező gyermekeknek alkalmassági vizsgálatot tartunk. Ennek része egy fizikai mérés. 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a fizikai mérés hagyományos formája elmarad!

Helyette az iskola honlapján található egy videó, mely bemutatja az alkalmassági vizsgálatot képező mozgásformákat. Kérjük, készítsenek el egy hasonló tartalmú rövid videót (5-6 perec) saját gyermekükről a minta alapján, s azt küldjék el az iskola e-mail címére: abony.tesialkalmassagi@gmail.com. (A videó mérete a 20 MB-ot ne haladja meg!) 

– Amennyiben a videós bemutatkozással kapcsolatosan bármilyen kérdésük van, forduljanak Mayer-Nagy Zsuzsanna testnevelés munkaközösség- vezetőhöz (telefonszáma: 06/20/4549269). 

Az e-mailben nyilatkozzanak arról, (GDPR-nyilatkozat) hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a videót testnevelő tanáraink megtekinthessék. Feltöltéskor a videó nevében és az e-mail tárgyában is a gyermekük teljes neve szerepeljen! Feltöltési határidő: 2020. április 20. (hétfő) 24:00 óra 

A későbbi időpontban feltöltött videókat nem áll módunkban figyelembe venni! Egészségügyi vizsgálat A gyermek háziorvosának igazolása, mely szerint a gyermek egészséges és képes teljesíteni az emelt szintű testnevelés tantárgy követelményeit. Az egyesületben sportoló gyermekek sportorvosi igazolását is elfogadjuk. 

Kérjük ezt az igazolást is az e-mailben elküldeni! GDPR – nyilatkozat A videó feltöltésével hozzájárulok, hogy a rögzített képi/hanganyagot a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója/testnevelő tanárai/adatkezelője a testnevelési képességméréssel összefüggő célokból kezelje. 

A videó törlését az adat kezelőjétől bármikor kérhetem, egyúttal tudomásul veszem, hogy a videót az általános iskolai beiratkozás után, 2020. május 21-én törlik a rendszerből. 

Megértő együttműködésüket köszönöm! 

Abony, 2020. április 8. 

Tisztelettel: Kazinczyné Juhász Ildikó intézményveztő 


2020 április 08 szerda - 12:15:24     Hivatali hírek      Hozzászólás0

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS - ABONY 2020/2021-es tanév
 
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. 

Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

- Ha nagyobb gyermeke iskolánk tanulója, akkor a felhasználónevével és jelszavával tud bejelentkezni. 

- Ha új belépő, akkor az alábbi linken ideiglenes regisztrációt hozhat létre a BEJELENTKEZÉS szóra kattintva (jobbra fent): https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolapAz alábbi link segítség a KRÉTA használatához: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106A 

BEIRATKOZÁS SZAKASZAI: 

A beiratkozás két szakaszban történik:

1./ A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik - nem állami fenntartású általános iskolába, vagy -állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni. A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2./ A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket: - olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1] . - a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY AZ ABONYI ISKOLÁK ESETÉBEN 2020. ÁPRILIS 28 - 2020. MÁJUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VAN LEHETŐSÉG A BEIRATKOZÁS FOLYAMATÁNAK ÜGYINTÉZÉSÉRE.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával. 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első és második napján történik meg.-A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

-A gyermek nevére kiállított TAJ kártya -A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány- A gyermek születési anyakönyvi kivonata

- Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról[1-2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

-Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát.

A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online és a személyes beiratkozás esetén is az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első és második napján kerül sor. Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja. Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében 2020. április 28 - 2020. május 15. közötti időszakban van lehetőség a személyes beiratkozás folyamatának ügyintézésére.A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és AMI, és a Somogyi Imre Általános iskola a jelentkezések személyes benyújtására keddi, csütörtöki és pénteki napokon 8.00 órától 13.00 óráig biztosít lehetőséget.

A személyes ügyintézéshez a járványügyi helyzetre való tekintettel időpont foglalása szükséges: 

Gyulai Iskola: E-mail: gyulaiabony@gmail.com; telefon: 53/360-032

Somogyi Iskola: E-mail: somogyiimre.abony@cegleditk.hu; telefon: 53/360-031

A zavartalan ügyintézés érdekében szükséges az előre egyeztetett időpont betartása! Az intézményben egyszerre csak egy beiratkozó (egy szülő/törvényes képviselő) tartózkodhat! 

Felhívjuk figyelmét, hogy a beiratkozás során csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Abony, 2020. április 8.Dévainé Kazinczy Sára, Kazinczyné Juhász Ildikó Intézményvezetők
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és AMI Somogyi Imre Általános Iskola 

A Somogyi Imre Általános Iskolában elmaradt testnevelés tagozatos felvételivel kapcsolatban külön eljátásrend készül! Részletek hamarosan!
Oldal:  1 2 3 ... 481 482 483
Hírkategóriák
Közérdekű információk

Programajánló

*****
*****
*****
*****
Bővülő vállalkozásaink

logo.gif
tolnato.JPG


Generál Kontakt logó-01.jpg

ma-bau.JPG


 
Első kézből
Új Magyarország
Gazdasági program
Abony lenndületbe jön
 
 
 
Természetjárók Köre
Nosztalgiakórus
Magán Zoo

Környező települések
Cegléd Újszilvás
Újszász Szolnok
Kőröstetétlen Törtel
Intézmények