Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Hírek - Kategória 'Hivatali hírek'
2020 július 08 szerda - 04:44:48     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

kepviselo_DM.pngTisztelt Ügyfeleink!  
 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 13-án (hétfőn)
 
Kókai-Dudinszky Mónika alpolgármester ügyfélfogadása elmarad!  
 
Szíves megértésüket köszönjük!
2020 július 08 szerda - 03:54:32     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

20200708_IGSZ.png
2020 május 18 hétfő - 13:11:49     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésekről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseitől.  
 
A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.  
 
A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:  
 
-          az anyakönyvi engedélyezésre
-          a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra
-          fakivágási engedélyekre
-          óvodai felvétellel kapcsolatos ügyekre
-          adóigazgatási eljárásra
-          a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre  
 
Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:  
 
-          kereskedelmi tevékenységek bejelentésével kapcsolatos ügyek
-          telepengedély
-          zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos ügyek
-          jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezése  
 
A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedély jogszabályban meghatározott hatályossági időtartama alatt.  
 
Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.  
 
Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:  
 
-          az ügyfélkapu útján,
-          elektronikus űrlap útján,
-          általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
-          e-mail útján   megtett bejelentés is.  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Abonyi Polgármesteri Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentés@abony.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.  

A vonatkozó rendelet teljes szövege itt érhető el.  
 
Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.  
 
A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.  
 
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésben nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.  
 
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni, vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.    

                                                                                                                                                                            dr. Gáspár Anita jegyző
2020 április 08 szerda - 12:15:24     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS - ABONY 2020/2021-es tanév
 
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. 

Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

- Ha nagyobb gyermeke iskolánk tanulója, akkor a felhasználónevével és jelszavával tud bejelentkezni. 

- Ha új belépő, akkor az alábbi linken ideiglenes regisztrációt hozhat létre a BEJELENTKEZÉS szóra kattintva (jobbra fent): https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolapAz alábbi link segítség a KRÉTA használatához: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106A 

BEIRATKOZÁS SZAKASZAI: 

A beiratkozás két szakaszban történik:

1./ A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik - nem állami fenntartású általános iskolába, vagy -állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni. A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2./ A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket: - olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1] . - a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY AZ ABONYI ISKOLÁK ESETÉBEN 2020. ÁPRILIS 28 - 2020. MÁJUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VAN LEHETŐSÉG A BEIRATKOZÁS FOLYAMATÁNAK ÜGYINTÉZÉSÉRE.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával. 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első és második napján történik meg.-A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

-A gyermek nevére kiállított TAJ kártya -A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány- A gyermek születési anyakönyvi kivonata

- Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról[1-2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

-Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát.

A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online és a személyes beiratkozás esetén is az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első és második napján kerül sor. Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja. Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében 2020. április 28 - 2020. május 15. közötti időszakban van lehetőség a személyes beiratkozás folyamatának ügyintézésére.A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és AMI, és a Somogyi Imre Általános iskola a jelentkezések személyes benyújtására keddi, csütörtöki és pénteki napokon 8.00 órától 13.00 óráig biztosít lehetőséget.

A személyes ügyintézéshez a járványügyi helyzetre való tekintettel időpont foglalása szükséges: 

Gyulai Iskola: E-mail: gyulaiabony@gmail.com; telefon: 53/360-032

Somogyi Iskola: E-mail: somogyiimre.abony@cegleditk.hu; telefon: 53/360-031

A zavartalan ügyintézés érdekében szükséges az előre egyeztetett időpont betartása! Az intézményben egyszerre csak egy beiratkozó (egy szülő/törvényes képviselő) tartózkodhat! 

Felhívjuk figyelmét, hogy a beiratkozás során csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Abony, 2020. április 8.Dévainé Kazinczy Sára, Kazinczyné Juhász Ildikó Intézményvezetők
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és AMI Somogyi Imre Általános Iskola 

A Somogyi Imre Általános Iskolában elmaradt testnevelés tagozatos felvételivel kapcsolatban külön eljátásrend készül! Részletek hamarosan!
2020 április 07 kedd - 14:24:07     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

Tájékoztatás a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
 
A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. Abony Város Honlapján megjelenő óvodai beiratkozással kapcsolatban az alábbiakat kérjük:

A szándéknyilatkozatot minden gyermekre vonatkozóan szíveskedjenek kitölteni és abba az Intézménybe leadni, ahová a gyermeket szeretnék beíratni!
Elsődlegesen elektronikus úton szíveskedjenek eljuttatni a nyilatkozatot az alábbi e-mail címekre:
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda: abonyigyongyszemek@gmail.com
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde: pingvinesovi@gmail.com
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: szivarvanyovoda.abony@gmail.com

- Telefonon bediktálhatják 2020.04. 14. - 17-ig 8 00 -12 00
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda: 06-70/658-29-56
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde: 06-70/658-29-71
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 06-70/451-22-98

Segítségként csatoljuk az Óvodák felvételi körzetébe tartozó utca neveket:

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde körzete utca nevekkel: 
Abonyi Lajos utca páratlan oldala, Ady Endre utca, Alkotás utca, Alkotmány utca, Alma utca, Aulich Lajos utca, Bajtárs u., Bajza József utca, Bezerédi Imre utca, Balhás dűlő, Baross Gábor utca a Vasút útig bezárólag, Béke utca, Bodócs köz, Budai Nagy Antal utca, Corvin János utca, Csíky Gergely utca, Csücsök dűlő, Damjanich János utca, Dembinszky utca, Füzesér dűlő, Gábor Áron utca, Gárdonyi Géza utca, Gergely utca, Herman Ottó utca, Hold utca, Homok utca, Hunor utca, Hunyadi János utca páros oldala, Illyés Gyula utca, Jázmin utca, Jókai Mór utca, Jólét utca, József Attila utca, Kazinczy Ferenc utca, Károly Róbert utca, Kiss Ernő utca, Knézich Károly utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth Lajos utca, Könyök utca, Körte utca, Lázár Vilmos utca, Losonczy István utca, Magtár utca, Mária Terézia utca, Mártírok útja, Mikes Kelemen utca, Munkás utca, Mogyoró utca, Mónus Illés utca, Nagy Lajos utca, Nagysándor József utca, Nép út, Névtelen utca, Nyári Pál utca, Nyírfa utca, Park utca, Piócás dűlő, Piszke utca, Reform utca, Rózsa utca, Rózsás dűlő, Semmelweis utca, Sashalom dűlő, Szamóca utca, Szeder utca, Szent László utca, Szent Margit utca, Székely Bertalan utca, Szilágyi Dezső utca, Szilva utca, Szolnoki út, Temető utca, Tóth Árpád utca, Tószegi út, Tótgyurkaszék dűlő, Tulipán utca, Újvilág utca, Vajda János utca, Vasút dűlő, Vasút út, Vécsey Károly utca, Viola utca.

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda felvételi körzete utca nevekkel: 
András utca, Antos János utca, Apponyi Albert utca, Árpád utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassa Bálint utca, Belsőerdő dűlő, Bem József utca, Bercsényi Miklós utca, Bicskei út, Bihari János utca, Bólyai János utca, Csokonai utca, Csordakút dűlő, Darabos dűlő, Deákhalom dűlő, Dr. Hirn Márton utca, Elsővíz dűlő, Erkel Ferenc utca, Erzsébet királyné utca, Feketehalom dűlő, Ferenc utca, Forró Elek utca, Garay János utca, Haladás utca, Harkányi Frigyes utca, Hársfa utca, Hegyes dűlő, Hóvirág utca, Jósika Miklós utca, Kaffka Margit utca, Kemény Zsigmond u., Kerektó dűlő, Kisbalaton dűlő, Kospart dűlő, Kossuth Lajos tér, Kölcsey ferenc utca, Köztársaság utca, Lóherés dűlő, Lődomb utca, Madách Imre utca, Mária utca, Munkácsy Mihály utca, Muszályerdő dűlő, Október 6. utca, Radák Katalin utca, Rókalyukas dűlő, Sarokhatár dűlő, Sekeszék dűlő, Simonnffy Kálmán utca, Somogyi Imre utca, Szabadságharcos utca, Szelei út, Szemere Bertalan utca, Szondi utca, Táborhegy dűlő, Táncsics Mihály utca, Temető dűlő, Tinódi Sebestyén utca, Tomori Pál utca, , Világosság utca, Világszabadság utca, Zsombékos dűlő.

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete utca nevekkel: 
Abonyi Lajos utca páros oldala, Attila utca, Antal utca, Arany János utca, Baross Gábor utca a Vasút úttól, Bartók Béla utca, Batthyány Lajos utca, Báthori István utca, Bethlen Gábor utca, Berzsenyi Dániel utca, Blaskovics utca, Bocskai István utca, Bólyai János utca, Buzgány dűlő, Ceglédi út, Czuczor Gergely utca, Cserép utca, Csillag Zsigmond utca, Deák Ferenc utca, Degré Alajos utca, Dobó István utca, Dohányos dűlő, Dorottya utca, Dózsa György utca, Dugonics András utca, Egressy Gábor utca, Endre utca, Eötvös József utca, Esze Tamás utca, Fadrusz János utca, Függetlenség utca, Füzesér dűlő, Gaál Miklós utca, Gereceszék dűlő, Honvéd utca, Hunyadi János utca páratlan oldala, Ibolya utca, Imre utca, Irányi Dániel utca, János utca, József utca, Juhász Gyula utca, Kálvin utca, Kapisztrán János utca, Karaér dűlő, Kasza utca, Kaszáló dűlő, Katona József utca, Kécskei út, Kinizsi Pál utca, Kisfaludy Károly utca, Kismihálytó dűlő, Klapka György utca, Kossuth Ferenc utca, Koszta József utca, Kosztolányi Dezső utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Kunér dűlő, Lengenáda dűlő, Lenkey János utca, Liget utca, Lovassy Sándor utca, Lukács utca, Luther Márton utca, Magyar Benigna utca, Márk utca, Mátyás király utca, Mikelaka dűlő, Mikszáth Kálmán utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Nagykőrösi út, Akácos utca, Pál utca,Pázmány Péter utca, Péter utca, Petőfi Sándor utca, Prohászka utca, Ráday Imre utca, Radnóti Miklós utca, Rákóczi Ferenc utca, Somogyi Béla utca, Szabadság utca, Szabolcska Mihály utca, Szapáry utca, Széchenyi István utca, Szegfű utca, Szék dűlő, Szeretet utca, Szilágyi Erzsébet utca, Szövetkezet utca, Tabán utca, tamási Áron utca, Tavas dűlő, Tatárhányás dűlő, Tavasz utca, Téglagyár utca, Telelőpart dűlő, Thököly Imre utca, Toldi Miklós utca, Tompa Mihály utca, Turjános dűlő, Türr István utca, Újszászi út, Vak Bottyán utca, Vasvári Pál utca, világos dűlő, Wekerle Sándor utca, Wesselényi Miklós utca, Zoltán utca, Zrínyi Miklós utca.
2020 április 05 vasárnap - 08:56:27     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
2020 március 30 hétfő - 15:58:08     Hivatali hírek     Hozzászólás 0


Tájékoztatás 


Magyarország kormánya az Alaptörvény 53. cikke alapján 2020. március 11-től a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki az egész ország területére.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46.§ (4) bekezdése alapján: „ (4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezése szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni. Ezen jogkörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9.§-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia és döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. 

Abony Város Polgármestere 2020. március 26. napján Skype-on keresztül konferencia beszélgetés keretén belül tájékoztatta a képviselő testület tagjait a város működését érintő kérdésekben, akik aktívan részt vettek és állást foglaltak, és ezzel is segítették a döntések meghozatalát. 

Abony Város Önkormányzat Polgármestere a fenti törvényi felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet hozta: 

  • Abony Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról


Abony Város Önkormányzat Polgármestere döntéseiről az alábbi határozatokat hozta:

  • 40/2020 (III.26.) számú Polgármesteri határozat a koronavírus miatti védekezés során felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
  • 41/2020. (III. 26.) számú Polgármesteri határozat az Abony Városi Polgárőrség Közbiztonsági Alapból történő támogatására
  • 42/2020. (III. 26.) számú Polgármesteri határozat Abony Város Önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakások elidegenítésre történő kijelölésének visszavonásáról
  • Z-43/2020. (III.26.) számú Polgármesteri határozata Kinizsi Pál Gimnázium intézményi átszervezésének véleményezéséről
  • Z-44/2020. (III. 26.) számú Polgármesteri határozat az Abony, Kossuth tér 2. II/1. szám alatti bérlakás bérbeadásáról
  • Z-45/2020. (III.26.) számú Polgármesteri határozat az Abony, Tavasz utca 3. szám alatti 1. számú bérlakás bérbeadásáról

A döntések megtekinthetőek http://www.abony.hu/ honlapon. 

Abony, 2020. március 30.


Pető Zsolt  
polgármester
2020 március 29 vasárnap - 09:01:22     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

2020 március 24 kedd - 16:53:24     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

FELHÍVÁS 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat: 

Hatósági, aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek: 06 53/511-488 cegled.hatosag@pest.gov.hu

Szociális ügyek: 06 53/ 511-461 cegled.hatosag@pest.gov.hu

Gyámügy (Cegléd):  06 53/511–473 cegled.gyam@pest.gov.hu

Gyámügy (Abony):  06 53/795–361, 06 20/245-8259 abony.gyam@pest.gov.hu

Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügy:  06 53/311-929, 06 20/556 – 4077 cegled-elelmiszer@pest.gov.hu

Népegészségügy:  06 53/311-153, 06 53/312-488, 06 20/240-4176 cegled.nepeu@pest.gov.hu

Családvédelmi Szolgálat:  06 20/236-4013 wendlerne.kudar.anna@pest.gov.hu

Foglalkoztatási ügyek:  06 53/314-710 101-es mellék, 06 20/243-0732, 06 20/460–1010, 06 30/346-3252, 06 70/198-7593, 06 20/ 242-9200, 06 70/198-7551, 06 30/758-2302 cegled.foglalkoztatas@pest.gov.hu

További információk: 

email: cegled.jarasi.hivatal@pest.gov.huOldal:  1 2 3 ... 199 200 201
Közérdekű információk

Programajánló

*****
*****
*****
*****
Bővülő vállalkozásaink

logo.gif
tolnato.JPG


Generál Kontakt logó-01.jpg

ma-bau.JPG


 
Első kézből
Új Magyarország
Gazdasági program
Abony lenndületbe jön
 
 
 
Természetjárók Köre
Nosztalgiakórus
Magán Zoo

Környező települések
Cegléd Újszilvás
Újszász Szolnok
Kőröstetétlen Törtel
Intézmények