Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Hírek - Kategória 'Hivatali hírek'
2009 szeptember 08 kedd - 09:55:28     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

Az oktatási és kulturális miniszter döntése alapján a

- Somogyi Imre Általános Iskola 2.568.000 Ft,
-a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú MŰvészetoktatási Intézmény 2.620.000 Ft összegŰ támogatásban részesült.

 Az elnyert támogatás felhasználható:
  • a pályázattal érintett közoktatási intézmény vagy intézményegység nevelőtestülete, pedagógus közössége - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - minőségfejlesztési szervezetének munkájában részt vevő pedagógusai kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre és járulékaira,
  • az érintett intézmény vagy intézményegység teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusainak legalább 30 órás akkreditált továbbképzés díjának maximum 80%-ig
  • az intézményi mérés-értékelés adatainak elemzésében, feldolgozásában részt vevő pedagógusok számára az adatelemzést támogató szakmai-módszertani felkészítés díjának 100%-ig történő finanszírozására.

2009 szeptember 07 hétfő - 09:04:24     Hivatali hírek     Hozzászólás 0


Október 12., hétfő:

”¢ A kifizető, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, a korkedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egyszerŰsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO),
 az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a munkavállalói, a START-járulékok, valamint a vállalkozói járulék befizetése
”¢ Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0958-as számú, és a kifizető, munkáltató által benyújtandó 0908-as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek fenti személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeiről, bejelentendő adatairól szólnak

Október 15., csütörtök:
 
”¢ Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása
 

Október 20., kedd:
 
”¢ A társasági adó havi és negyedéves adóelőlegének befizetése

”¢ A 0901-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása (benne a kulturális járulék, az innovációs hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás)

”¢ A havi és negyedéves ÁFA, a játékadó bevallása és befizetése

”¢ A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése
 

Október 30., péntek:


”¢ A környezetterhelési díj előlegének befizetése a 0950 nyomtatványon  

 
APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
2009 szeptember 04 péntek - 05:40:19     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
A Képviselő-testület 2009. augusztus 27-i ülésén döntött többek között a „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” c. és KMOP-2009-4.5.2/B kódjelŰ pályázati kiíráson való részvételről.  Abonyban a gyermeklétszám alakulását tekintve szükség lenne további szociális és oktatási intézmények létrehozására. A születések után nagy gondot jelent az anyáknak a munkahelyre történő visszatérés, az Abonyban mŰködő Szivárvány Bölcsőde férőhelye kevésnek bizonyul. Az Önkormányzatnak saját bevételeiből új intézmény építésére nincs lehetősége. A pályázati támogatás azonban a projekt elszámolható összes költségének maximum 90 %-át tenné ki. A „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” c. pályázati kiírás keretein belül lehetőség nyílna új bölcsőde intézmény megépítésére.

Az új bölcsőde kialakítására a Pingvines Óvoda mellett (Bethlen G. u. 3.) lenne lehetőség. A tervezet szerint 40 férőhellyel nő az intézménybe felvehető gyermekek száma.  

A pályázat benyújtható 2009. szeptember 1-től 2009. december 1-ig.

A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt-t, míg az engedélyes terv elkészítésével a Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft-t bízza meg.

Abony Városi Önkormányzat
2009 szeptember 02 szerda - 06:13:55     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
Hosszú évtizednyi várakozások után végre a Vasút út - Kécskei út felújítása is megkezdődik szeptemberben. A Vasút út „macskaköve” felszedésre kerül, majd beton alap után aszfaltborítást kap. A csapadékvíz elvezetés is megoldódik. Mivel keskeny az út, árkok kialakítására nincs lehetőség, az esővíz zárt csatornarendszerben az úttest alatt kerül elvezetésre. Az elöregedett vízvezeték cseréje is megtörténik a Nagykőrösi-Rákóczi út közötti szakaszon.A munkálatok idejére szeptemberben és októberben forgalomkorlátozásra kell számítani. Lesz olyan időszak, amikor az utca teljes szélességében lezárásra kerül. A Vasút utca tehermentesítése érdekében augusztus végétől az útépítés befejezéséig a Kálvin utca forgalomkorlátozását átmenetileg feloldjuk. A személygépjármŰ forgalom az Arany János utca, Kálvin utcán át a Kossuth tér és Hunyadi utca irányába lesz lehetséges 20 km-es sebességkorlátozás mellett.

Megértésüket és türelmüket kérem.

Segítő közremŰködésüket köszönöm.Romhányiné Dr. Balogh Edit        
polgármester                                          
2009 szeptember 01 kedd - 07:03:29     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács az alábbi pályázati döntésekről értesítette az Önkormányzatot:

    Báthory, Deák Ferenc, Jókai Mór, Thököly és Vak Bottyán utak felújítására benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte.  

A Báthory, Deák Ferenc és Jókai Mór utcák felújításának összköltsége 16.210.791 Ft, melyből a megítélt támogatás mértéke 8.105.395 Ft.
   
-             A Thököly és Vak Bottyán utcák felújítása összesen 13.680.272 Ft, ebből a megítélt támogatás 6.840.136 Ft.
   
-             A Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) c. programra benyújtott „Szapáry utca felújítás” című KMRFT-TEUT-137/2009 regisztrációs számú pályázatot forráshiány miatt tartaléklistára helyezte.
   
-             Az Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) c. programra benyújtott „Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola külső nyílászáróinak cseréje” című és KMRFT-CÉDE-001/2009. regisztrációs számú pályázatot forráshiány miatt tartaléklistára helyezte.
   
-             A Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI) c. programra benyújtott „„Irány Abony” Turisztikai alap információs rendszer kiépítése Abonyban” című és KMRFT-TEKI-023/2009. regisztrációs számú pályázatot forráshiány miatt tartaléklistára helyezte.
 


A Tanács a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatásáról – az időközben felszabaduló források függvényében – legkésőbb 2009. december 15-ig hoz döntést.    

Abony Városi Önkormányzat
2009 augusztus 31 hétfő - 12:33:09     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
Abony Városi Önkormányzat fenntartása alatt működő Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és statikai megerősítése 2009 július végén kezdődött.
A munkálatok kivitelezője a Bolax Építőipari Kft.
A kivitelezés várható végrehajtási ideje 2009. szeptember 15.
A munkálatok a tanítás kezdetét nem zavarják.  

A diákok elhelyezése - az intézmények segítőkészségének köszönhetően - a következő módon biztosított a munkálatok ideje alatt:  
1 osztály – Focipálya klubhelyisége
2 osztály – Gimnázium udvari termében
1 osztály – Zeneiskolában

3 osztály – Művelődési Házban (Báthory u. 2.)

2 osztály – az Önkormányzat termeiben
.  A munkavégzés során semmiféle probléma nem adódott, a Vállalkozó a munkálatokat folyamatosan és szakszerűen végzi.
Kérjük türelmüket a tetőcsere befejezéséig.
 

Abony Városi Önkormányzat
2009 augusztus 28 péntek - 10:39:13     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
2009 augusztus 19 szerda - 11:43:00     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
Szeptemberi adózási határidők  
 
Szeptember 14., hétfő:
”¢ A kifizető, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, a korkedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO), a munkaadói, a munkavállalói, a START-járulékok, valamint a vállalkozói járulék befizetése
”¢ Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0958-as számú, és a kifizető, munkáltató által benyújtandó 0908-as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeiről, bejelentendő adatairól szólnak


Olvasd tovább...
2009 augusztus 14 péntek - 09:25:00     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az augusztus 20-i ünnep miatt a hivatal nyitvatartása és ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul:


Augusztus 20-21 ZÁRVA
Augusztus 29. ügyfélfogadás nincs.


Abony Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Oldal:  1 2 3 ... 174 175 176 ... 179 180 181
Közérdekű információk

Programajánló

*****
 
*****
*****
 
*****
Bővülő vállalkozásaink

logo.gif
tolnato.JPG


Generál Kontakt logó-01.jpg

ma-bau.JPG


 
Első kézből
Új Magyarország
Gazdasági program
Abony lenndületbe jön
 
 
 
Természetjárók Köre
Nosztalgiakórus
Magán Zoo

Környező települések
Cegléd Újszilvás
Újszász Szolnok
Kőröstetétlen Törtel
Intézmények