Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Hírek - Kategória 'Hivatali hírek'
2009 szeptember 25 péntek - 10:10:04     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
KÖZLEMÉNY

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2009. szeptember 29-én 04.00-tól 07.00-ig
Földgáz-távvezeték rendszerén fáklyázással
járó karbantartási munkát végez


a lakosság folyamatos gázellátásának érdekében.

Társaságunk Abony gázátadó állomáson, szakembereink felügyelete mellett végzi a gáz lefúvatását, fáklyázását.

A művelet a lakosságot nem veszélyezteti, azonban erős hang és fényhatással jár.
A környék lakóitól a nyugalmuk megzavarása miatt ezúton is elnézést kérünk.

A munkálatokról, a helyszínen lévő szakembereink készséggel adnak tájékoztatást.

Megértésüket köszönjük!

FGSZ Földgázszáűllító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2009 szeptember 25 péntek - 08:35:40     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
 
A családi pótlékra vonatkozó adójogszabályok változása
/1995. évi CXVII. törvény 3. § 72., 11. § (5), 28. § (18), (19), 48. § (2), (6)-(7), 49. § (7)/
 
Hogyan számít be a jövedelembe a családi pótlék, és miért?
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításával 2009. szeptember 1-től a családi pótlék már nem adómentes juttatás, hanem egyéb jövedelemként adóterhet nem viselő járandóság lesz, ami azt jelenti, hogy az adóalapba beszámít, de a rá eső adót nem kell megfizetni (ugyanúgy, mint a nyugdíj esetében). Előfordulhat tehát, hogy az adózó jövedelmének egy része   a családi pótlék miatt a magasabb adókulcs szerint adózik.

A családi pótlék a következő módon számíthat be az összes jövedelembe:

  • Az egy háztartásban elő házastársak, élettársak esetében a családi pótlék 50-50%-a lesz egyéb jövedelem, tekintet nélkül arra, hogy a családi pótlékot ténylegesen megosztották-e vagy sem. Tehát ha nem történt megosztás, a jogosult személy házastársának, élettársának akkor is figyelembe kell venni a családi pótlék felét az adóalap számításnál.
A családi pótlékra jogosult és az adóévben ilyen bevételt szerzett magánszemélynek, illetve vele együtt élő házastársának, élettársának az adóbevallásban fel kell tüntetnie házastársa, élettársa nevét, adóazonosító jelét, (ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, lakcímét). Ezt a rendelkezést a munkáltatói adómegállapítás során is alkalmazni kell.
 
  • A családi pótlékra egyedülállóként jogosult személynél a családi pótlék 50%-a lesz egyéb jövedelem (adóterhet nem viselő járandóság).
 
  • A külön élő és elvált szülők esetében a gyermektől külön élő szülő egyáltalán nem jogosult családi pótlékra, ezért nem kell annak felét egyéb jövedelemként figyelembe vennie.
 
Mikor kell nyilatkozni a családi pótlékról, fel kell-e tüntetni az összegét?

Amennyiben a munkavállaló nem a munkáltatójától kapja az adóterhet nem viselő járandóságot (ideértve különösen a családi pótlék 50%-át), nyilatkozatot kell adnia a munkáltatójának. A magánszemély nem köteles a nyilatkozatban feltüntetni a családi pótlék 50%-nak, vagy az egyéb adóterhet nem viselő járandóságnak az összegét, de ha nem nyilatkozik az összegről, a munkáltató köteles az adóelőleget a béréből a legmagasabb adókulcs alapján vonni akkor is, ha egyébként az összes jövedelme ennél kevesebb lenne ( az adóévről szóló bevallásban az esetleges különbözet visszaigényelhető).

A nyilatkozatot az adóterhet nem viselő járandóságnak az adóévben történt első kifizetését követően haladéktalanul meg kell tenni, és azt a munkáltató az adóévben mindaddig figyelembe veszi, amíg azt a magánszemély vissza nem vonja, vagy nem módosítja.

 
Lehet-e adómentes a családi pótlék?
Továbbra is adómentes a családi pótlék az alább esetekben (a bevallásban sem kell feltüntetni):

v   Saját jogon jogosultként kapja a gyermek, ennek esetei:
Ø   18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha utána nagykorúságáig magasabb összegŰ családi pótlékot folyósítottak,  
Ø   közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, nagykorú személy 23. életévéig,
§   akinek mindkét szülője elhunyt,
§   akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
§   aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
§   akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szŰnt meg,
§   szülői ház elhagyása esetén, akinek a családi pótlék a nagykorúságát megelőzően is a részére került folyósításra,
§   aki a szülővel, annak házastársával, nevelőszülővel, gyámmal, nem él egy háztartásban.
 
v   Az adómentesség akkor is fennáll, ha a családi pótlékot tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után emelt összegben kapják a szülők.
 
v   Szintén adómentes juttatás a vagyonkezelői joggal felruházott gyámként, eseti gondnokként, a gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt, vagy büntetésvégrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel kapott családi pótlék.


Olvasd tovább...
2009 szeptember 23 szerda - 10:13:10     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

A képgaléria megtekintéséhez kattintson a képre

2009 szeptember 22 kedd - 10:26:37     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

Tájékoztatjuk a város Lakosságát, hogy Szelei út Vasút út Kécskei út felújításával kapcsolatos lakossági fórum 2009. szeptember 24-én elmarad.
A következő lakossági fórum ideje: 2009. október 1.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri szoba.
Megértésüket köszönjük.

2009 szeptember 15 kedd - 15:55:44     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
2009 szeptember 14 hétfő - 11:26:47     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
A kormány döntése alapján   a 136/2009.( VI.24).sz. Korm. rendeletben foglaltak szerint augusztus elsejétől november végéig egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a válság miatt nehéz helyzetbe került családok.
 
A program keretében elsősorban azoknak az embereknek, családoknak nyújtható segítség, amelyek a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében mindennapi életvitelük fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe kerültek.Olvasd tovább...
2009 szeptember 14 hétfő - 09:22:34     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
Tisztelt Abonyi Lakosok!
 
Abony város fő közlekedési útjai: Szelei út Vasút út Kécskei út felújítását végezzük. Ezek állami közutak, amelyek jelen időszakban a Magyar Közút Kht. kezelésében állnak.
A megjelölt utak felújításával kapcsolatban a Magyar Közút Kht. munkatársa Kerekiné Feld Ildikó várja a felmerülő kérdéseket lakossági fórum keretében minden csütörtökön 9.00-10.00 óráig.
A lakossági fórum helyszíne: Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri szoba.
2009 szeptember 11 péntek - 08:19:32     Hivatali hírek     Hozzászólás 0
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft értesítése szerint a 27/1996. (X.30.) BM rendelet 3-7. § - a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a település közigazgatási határain belül  

2009. szeptember 16-tól – 2009. október 10-ig
 
arcképes igazolvánnyal ellátott dolgozók látják el, valamint díjat szednek.

 

Abony város területén dolgozó kéményseprők névsora:
Cseh Zoltán, Csapó László, Czakó István, Kállai Mihály, Pozsár Attila, Sólyom György, Kozák Zoltán, Magyar László, Bodzsár Zoltán, Török Gábor, Pálinkás Ferenc, Gabona György.
 

Az igazolványon fel van tüntetve a név, cégnév, fénykép, 2009. érvényességi év, és egy körpecsét, amin a céglogó szerepel.

Abony Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2009 szeptember 08 kedd - 11:55:28     Hivatali hírek     Hozzászólás 0

Az oktatási és kulturális miniszter döntése alapján a

- Somogyi Imre Általános Iskola 2.568.000 Ft,
-a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú MŰvészetoktatási Intézmény 2.620.000 Ft összegŰ támogatásban részesült.

 Az elnyert támogatás felhasználható:
  • a pályázattal érintett közoktatási intézmény vagy intézményegység nevelőtestülete, pedagógus közössége - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - minőségfejlesztési szervezetének munkájában részt vevő pedagógusai kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre és járulékaira,
  • az érintett intézmény vagy intézményegység teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusainak legalább 30 órás akkreditált továbbképzés díjának maximum 80%-ig
  • az intézményi mérés-értékelés adatainak elemzésében, feldolgozásában részt vevő pedagógusok számára az adatelemzést támogató szakmai-módszertani felkészítés díjának 100%-ig történő finanszírozására.

2009 szeptember 07 hétfő - 11:04:24     Hivatali hírek     Hozzászólás 0


Október 12., hétfő:

”¢ A kifizető, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, a korkedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egyszerŰsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO),
 az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a munkavállalói, a START-járulékok, valamint a vállalkozói járulék befizetése
”¢ Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0958-as számú, és a kifizető, munkáltató által benyújtandó 0908-as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek fenti személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeiről, bejelentendő adatairól szólnak

Október 15., csütörtök:
 
”¢ Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása
 

Október 20., kedd:
 
”¢ A társasági adó havi és negyedéves adóelőlegének befizetése

”¢ A 0901-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása (benne a kulturális járulék, az innovációs hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás)

”¢ A havi és negyedéves ÁFA, a játékadó bevallása és befizetése

”¢ A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése
 

Október 30., péntek:


”¢ A környezetterhelési díj előlegének befizetése a 0950 nyomtatványon  

 
APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Oldal:  1 2 3 ... 188 189 190 ... 194 195 196
Közérdekű információk

Programajánló

*****
*****
*****
*****
Bővülő vállalkozásaink

logo.gif
tolnato.JPG


Generál Kontakt logó-01.jpg

ma-bau.JPG


 
Első kézből
Új Magyarország
Gazdasági program
Abony lenndületbe jön
 
 
 
Természetjárók Köre
Nosztalgiakórus
Magán Zoo

Környező települések
Cegléd Újszilvás
Újszász Szolnok
Kőröstetétlen Törtel
Intézmények