Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Hírek - Kategória 'állásajánlatok, pályázati információk'
2011 július 25 hétfő - 09:18:13     állásajánlatok, pályázati információk     Hozzászólás 0

Pályázat                  
  A     Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Abony
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

fűtő-karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:    
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:    
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:        
Pest megye, 2740 Abony, Tószegi út 58/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gázkazánok működtetése, egyéb épület karbantartási munkálatok, az intézmény környezetének udvarának gondozása munkaköri leírás alapján.Olvasd tovább...
2011 július 18 hétfő - 15:01:15     állásajánlatok, pályázati információk     Hozzászólás 0

Pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Abony Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi bizottsága (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező Abony, Kossuth tér 3. III/2. szám alatti 56 m2 alapterületű 2 szoba, 1 konyha, 1 előszoba, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 tároló helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.

                                              Bérlet időtartama: 2 év
                                              Bérbeadás jogcíme: szociális bérlakás
                                              Bérleti díj: 27.916,- Ft/hó

Bérbeadás feltételei:

1. Lakás bérletére jogosult az az abonyi bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Abonyban tartózkodó nagykorú személy, aki
az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgára vagy
állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, vagy
a magyar hatóságok által menekültként elismert személy.
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén két és félszeresét nem haladja meg

2. Nem lehet lakás bérlője az a személy, akire a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában az alábbi kizáró tényezők valamelyike fennáll:
az ország területén lakás tulajdonával, illetve önálló lakásegységnek minősülő, használat szerint megosztott lakás résztulajdonával rendelkezik,
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 50-szeresét meghaladó értékű építési telek, vagy egyéb ingatlan tulajdonjogával rendelkezik,
az ország területén önálló állami vagy más önkormányzati lakás bérletével rendelkezik,
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20-szorosát meghaladó értékű ingó vagyon tulajdonjogjogával rendelkezik
pályázatában, kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírását tesz lehetővé,
jogcím nélküli használó.
A fenti kizáró tényezőket az együttköltöző személyek vonatkozásában is vizsgálni és alkalmazni kell.

3. Házastársak, élettársak lakás bérbeadására kiírt pályázatra jelentkezési lapot, illetve kérelmet kizárólag együttesen nyújthatnak be.


Olvasd tovább...
2011 június 09 csütörtök - 08:13:29     állásajánlatok, pályázati információk     Hozzászólás 0

Pályázat
P Á L Y Á Z A T I         F E L H Í V Á SAbony Város Önkormányzat (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abony, Lovassy u. 3. sz. (2253/2 hrsz.) alatti kivett jelenleg lakóház, udvar, értékesítés időpontjában kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlant szociális vagy idősek otthona létesítése céljából beépítési kötelezettség mellett.
A földterület nagysága: 2.849 m2

A pályázati kiírás átvehető:       2011. június 15-től – 2011. szeptember 2-ig ügyfélfogadási időben (ingyenesen).


A pályázati ajánlat benyújtásának időpontja: 2011. szeptember 7.-én 10 óra.

Olvasd tovább...
2011 június 02 csütörtök - 12:29:04     állásajánlatok, pályázati információk     Hozzászólás 0
Pályázati Felhívás
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ír ki


a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben bitosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben foglaltakat

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény   igazgatói állásának betöltésére

az alábbi tartalommal
2011 május 12 csütörtök - 12:27:49     állásajánlatok, pályázati információk     Hozzászólás 0

Pályázat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
                           
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Olvasd tovább...
2011 május 10 kedd - 10:47:50     állásajánlatok, pályázati információk     Hozzászólás 0

Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete (2740. Abony, Kossuth tér 1.) ötlet pályázatot hirdet a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (2740 Abony, Újszászi út 21-23.) mögött elhelyezkedő Fadrusz és a Vörösmarty utcákról megközelíthető 2071 helyrajzi számú játszótér (közismert nevén kis foci pálya) megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan tájrehabilitációjának tervezésére, melynek célja a Rendelőintézet parkolási gondjainak megszüntetése és a mélyen fekvő terület víztelenítésének megoldása.

Az alapkoncepció: a fenti ingatlanon park, kisebb tó illetve parkoló kialakítása

INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az ingatlan adatai: Abony, 2071 helyrajzi számú játszótér (közismert nevén kis foci pálya)
                                                            Művelési ág: kivett közterület
                                                            Földrészlet összesen: 6089 m2


Olvasd tovább...
2011 május 02 hétfő - 14:06:15     állásajánlatok, pályázati információk     Hozzászólás 0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező Abony, Kossuth tér 4. I./4. szám alatti 54 m2 alapterületű 2 szoba, 1 konyha, 1 előszoba, 1 fürdőszoba helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.

Bérlet időtartama: 5 év (A lakás ismételt bérbe adására nincs lehetőség!)
                                              Bérbeadás jogcíme: nem szociális bérlakás
                                              Bérleti díj:26.919,- Ft/hó

Bérbeadás feltételei:Olvasd tovább...
2011 május 02 hétfő - 12:06:27     állásajánlatok, pályázati információk     Hozzászólás 0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázat

 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vasút út 2. szám alatti 86 m2 alapterületű 2 szoba, 1 konyha, 1 előszoba, 1 kamra, 1 fürdőszoba helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.

                                              Bérlet időtartama: 5 év (A lakás ismételt bérbe adására nincs lehetőség!)
                                              Bérbeadás jogcíme: nem szociális bérlakás
                                              Bérleti díj: 41.710,- Ft/hó

Bérbeadás feltételei:


Olvasd tovább...
2011 április 12 kedd - 12:32:53     állásajánlatok, pályázati információk     Hozzászólás 0

Pingvines Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet
 
2011 április 12 kedd - 12:02:44     állásajánlatok, pályázati információk     Hozzászólás 0

Pályázat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
                           
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Olvasd tovább...
Oldal:  1 2 3 ... 24 25 26 27 28 29
Közérdekű információk

Programajánló

 
Bővülő vállalkozásaink

logo.gif
tolnato.JPG


Generál Kontakt logó-01.jpg

ma-bau.JPG


 
Első kézből
Új Magyarország
Gazdasági program
Abony lenndületbe jön
 
 
 
Természetjárók Köre
Nosztalgiakórus
Magán Zoo

Környező települések
Cegléd Újszilvás
Újszász Szolnok
Kőröstetétlen Törtel
Intézmények