Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2017 július 16 vasárnap - 08:06:31     Közszolgáltatásokkal kapcsolatos informáxiók      Hozzászólás0
A 2017. július 1-től érvényes jogszabályi változások alapján

dakov_kft_vizbekotes_szennyvizbekotes_abony_abony.hu_2017.jpgVonatkozó jogszabályok:
- 2017. évi LVII. törvény: „Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása
érdekében történő módosításáról", amely módosította a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt,
- 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet – fenti törvény végrehajtásáról –, amely módosította a víziközmű-szolgáltatás végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletet.

Sajtóhírek:
A fenti jogszabályok együttesen szólnak a földgázellátásról, a villamos energiáról és a víziközmű-szolgáltatásról, az egyes szolgáltatások esetében különböző költségmentességeket tartalmaznak. A sajtóban, médiában nyilatkozók „előszeretettel” összemosták az egyes szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat, ezért terjedt el, hogy a jövőben „ingyenes lesz a víz- és csatornabekötés”. Ez a hír így téves.
 

A viziközmű szolgáltatást érintő tényleges változások
 
- Mentességek:
A vonatkozó törvényi előírás szó szerint:
2011. évi CCIX. törvény „55/H §: Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.”

Viziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetése
Nem keverendő össze a víziközmű társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulással, melyet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX. fejezete szabályoz. A társulati érdekeltségi hozzájárulást a továbbiakban is változatlanul fizetni kell.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a víziközmű-szolgáltató - mint a DAKÖV Kft. - részére fizetendő, a szolgáltatás igényelt mennyiségével arányos díj, melyet az eddigi törvényi rendelkezés szerint csak „a nem lakossági felhasználóknak” kellett fizetnie. A lakossági felhasználóknak tehát az új jogszabályi változás nem hozott változást, mert víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató (DAKÖV Kft.) részére eddig sem kellett fizetni. A változás azokat a nem lakossági felhasználókat érinti kedvezően, akik kis átmérőjű (˃32 mm vízvezeték, ˃160 mm szennyvízcsatorna) víz-, illetve szennyvízcsatorna bekötéssel csatlakoznak, mert ez esetben nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetniük.

Bekötések tervezése, tervjóváhagyás

A víz- és szennyvízcsatorna bekötést a jövőben is szaktervezővel terveztetni kell, melynek költségét a felhasználó megfizeti a tervezőnek. Változás nincs.

A tervhez az adatszolgáltatás, a társközművekkel való tervegyeztetés változatlanul térítésköteles. A bekötési terv készítése során a víziközmű-szolgáltatóval történő tervegyeztetés, adategyeztetés –mint eddig is- díjtalan, a jóváhagyásra benyújtott tervet 8 napon belül el kell bírálnunk. Az elkészült és a víziközmű-szolgáltatóhoz benyújtott bekötési terv és igénybejelentés elbírálása díjmentes. A DAKÖV Kft. ezért eddig sem kért díjat.

Víz- és szennyvízcsatorna bekötés kiépítése

Változás, hogy az ivóvíz bekötést - a víziközmű-szolgáltatón kívül - feljogosított (hatósági nyilvántartásban szereplő) vízvezeték szerelők is kiépíthetik, akiknek rendelkezniük kell megfelelő szaktudással, a szükséges egészségügyi alkalmassági papírokkal. A megrendelt bekötési költség díját a felhasználónak térítenie kell. Az ivóvíz bekötővezeték rákötését az elosztóvezetékre kizárólag a víziközmű-szolgáltató végezheti, mely tevékenységért díjat kérhet (anyagköltség + munkadíj).

A leglényegesebb változás, hogy a rácsatlakozáskor felszerelt bekötési vízmérő és annak felszerelése díjmentes. Lényeges kitétel viszont, hogy a bekötési tevékenységet nem lehet megosztani. Ha a bekötést megrendelésre nem a víziközmű-szolgáltató, hanem a feljogosított vízszerelő vállalkozás végzi, akkor a vízmérőt is a vállalkozónak kell adni térítésmentesen.

Az ivóvíz bekötővezetéken a víziközmű-szolgáltató által végzett nyomáspróba, valamint a szennyvízbekötő csatorna vízzárósági próbája díjmentes.

A feljogosított vízszerelő vállalkozó által megépített szennyvíz bekötőcsatorna átvétele (üzembehelyezése), vízzárósági próbája díjmentes.

A DAKÖV Kft. átdolgozta (honlapján közzétette) bekötési árjegyzékét, melyen tételesen láthatóak a térítéses, valamint a díjmentes tételek. Változatlanul várjuk a víz- és szennyvízcsatorna bekötési munkákra a felhasználók megrendelését.

A bekötési munkák határideje

A jogszabály célja, hogy az elbírált, jóváhagyott víz- és csatornabekötések mielőbb elkészüljenek, ezért szűkített a megvalósítási határidőkön. A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítését, átvételét, a bekötési vízmérő beszerelését a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30 napon belül el kell végezni. A DAKÖV Kft. területén ez az előírás nem jelent változást, mert a bekötéseket, azok átvételét eddig is a bejelentést követő napon, illetve héten elvégeztük.

A bekötővezeték geodéziai bemérése és dokumentálása, térképi nyilvántartása

Aki a bekötést végzi, annak kell végeznie a geodéziai beméréseket is. A vállalkozónak is az egységes elektronikus közműnyilvántartással kapcsolatos jogszabályok szerint kell a megépített bekötővezeték geodéziai bemérését, dokumentálását, szakági nyilvántartásra alkalmas digitális átalakítását végezni. A dokumentációt a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni.

Mellékvízmérők, locsolóvízmérők

A mellékvízmérők - ezek elsősorban a társasházi lakásokban az elkülönített vízhasználatok mérői, illetve a locsolóvízmérők - változatlanul a felhasználók tulajdonában vannak, így ezekre a jogszabályi változások (térítésmentesség) nem vonatkozik.

A bekötés, mint víziközmű vagyon

Az új víz- és szennyvízcsatorna bekötéseket át kell adni az ellátásért felelős - esetünkben az önkormányzat - tulajdonába. A bekötés bekerülési értéke a bekötést végző víziközmű-szolgáltató vagy a feljogosított vállalkozó által kibocsátott számla összege. Az önkormányzatok polgármesteri hivatalának fel kell készülnie a vagyonátvételre (célszerűen erre ki kell dolgozni a megfelelő nyomtatványokat).

A víziközmű-szolgáltató által elvégzett felhasználó felé díjmentes tevékenységet –vízmérőt és annak felszerelési díját, a nyomáspróba, fertőtlenítés és üzembehelyezés költségeit, mint az új bekötés részeit- a víziközmű-szolgáltató átszámlázhatja az ellátásért felelős részére, mert az ő vagyona növekszik. A jogszabályok lehetővé teszik azt is, hogy a víziközmű-szolgáltató a bekötést, mint rendszerfüggetlen elem tartsa nyilván a beruházásai között, tárgyi eszközként aktiválja. Ez esetben az új bekötések vízmérői a víziközmű-szolgáltató vagyonaként aktiválódnak.

Üzletszabályzat

A víziközmű-szolgáltató köteles a 2017. július 1-től bevezetett jogszabályi változásokat üzletszabályzatában átvezetni, majd az üzletszabályzatot a MEKH felé jóváhagyásra benyújtani. A jóváhagyásig is már a jogszabályi előírások szerint járunk el.

Ügyfélszolgálat

Az új jogszabályi változásokkal kapcsolatban kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatainkat (címük honlapunkon megtalálható).

Dabas, 2017. július 01.

                         Jasper Lóránt sk.                                Ritecz György sk.
                             ügyvezető                                          ügyvezető
Daköv Kft.