Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2017 december 21 csütörtök - 19:01:38     Önkormányzati hírek      Hozzászólás0

varoshaza_polgarmesteri_hivatal_abony_abony.hu_2017.jpgAbony Város Településfejlesztési Koncepciójának megtárgyalásával vette kezdetét a rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2017. november 09-én. A koncepciót Pest Megye Közgyűlésének Elnöke és az Állami Főépítész egyetértésével egyhangúlag fogadta el a helyi grémium. A Településfejlesztési Koncepció ide kattintva tekinthető meg. 

Kavecsánszkiné Pál Erika, a Kinizsi Pál Gimnázium igazgatója tájékoztatót tartott az intézmény tanévkezdéséről. Elégedettségét fejezte ki az iskola jelenlegi működéséről, helyzetéről. Elmondta, hogy életképes az abonyi középiskola, a gimnáziumi oktatás a településen. Profilváltás zajlott le az intézményben, megtörtént a szakképzés leadása, a továbbiakban csak gimnáziumi oktatás folyik az iskolában.

Évfolyamonként két osztályt működtetnek, az ötosztályos nyelvi előkészítő és a négy évfolyamos gimnáziumi osztályt. Kedvezően alakul a tanulólétszám is. Jelenleg 181 fő tanul az iskolában, amely emelkedést mutat az elmúlt tanévhez képest, amikor 152 fő járt a helyi középiskolába. A tantestület pozitívan, nagy hajlandóssággal áll a hivatásához. A beszámolót követően a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a tanévkezdési tájékoztatót.

Megvitatták a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez érkezett véleményeket, meghatározták a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára vonatkozó irányokat.   
 
Felülvizsgálták az adórendeleteket, melynek értelmében az Abony város területén saját vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó reklámfelület kizárólag 2 m2-ig való adómentességét, az adóköteles 2 m2 feletti reklámfelület adó mértékeként 8500,-Ft/m2/év építményadó meghatározását hagyták jóvá. A vállalkozó nem saját vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó reklámfelület nem részesülhet adómentességben.   
 
Abony városában nehézséget okoz az elhanyagolt, rendezetlen, romos, félkész épületek, valamint azon ingatlanok nagy száma, ahol korábbi épületből származó törmelék található. Ezen ingatlanokon jellemzően a növényzet elburjánzott, és nem egyszer illegális hulladéklerakás helyszíneként szolgálnak.

Ezen problémák orvoslására településkép védelmi települési adó bevezetéséről döntöttek a képviselők a használaton kívüli, elhanyagolt, rendezetlen, romos, gondozatlan, valamint a félkész építmények és a tereprendezést igénylő ingatlanok esetében. A rendelet díjtételeit, amely a november végi testületi ülésen került elfogadásra, ide kattintva tekintheti meg.   
 
Egy rendeletbe foglalták a magánszemélyek kommunális adójáról, valamint az építményadóról és a településkép védelmi települési adóról szóló rendelkezéseket, amely ide kattintva tekinthető meg.   
 
Egyetértettek a képviselők azzal, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnál képződött bérmaradványból az Abonyi Humán Szolgáltató Központ dolgozói egyszeri juttatásban részesüljenek maximum egy havi besorolás szerinti illetményük erejéig, melynek felosztásáról az intézmény vezetője rendelkezik.   
 
Jóváhagyta a helyhatóság a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeiben képződött bérmaradványt, melynek felosztásáról az intézményvezetők saját hatáskörben dönthetnek.   
 
Meghatározták a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások (alkalmassági vizsgálatok, véralkohol, kábítószer vizsgálatok, látlelet) térítési díjait, melyek egységesen 3000,-Ft-ba kerülnek majd.

 
Döntöttek a képviselők az Apponyi úti birkózóterem átépítési munkáinak I. üteméről, miután a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a felújításra. Az önkormányzat 31.200.000,-Ft önerővel járul hozzá az edzőterem rekonstrukciós munkáihoz. Ide kattintva bővebben olvashat a témáról.   
 
Birkózóterem átépítése (látványterv)
 
A Varga István Városi Sportcsarnok intézményvezetői feladataival a jelenlegi vezetőt Sárkányné Bálint Máriát bízták meg 2018. május 31-ig, legfeljebb az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázati eljárás sikeres lebonyolításáig.   
 
Támogatta a Képviselő-testület a Kinizsi Pál Gimnázium igazgatójának, Kavecsánszkiné Pál Erika intézményvezetői pályázati kiírás nélküli újabb 5 évre szóló igazgatói megbízását.   
 
Zárt ülésen került sor továbbá a városi kitüntetések adományozására, melyet a december végi ünnepi testületi ülésen adtak át a díjazottak részére. 

Az önkormányzat 2018. évi előzetes költségvetési tervszámainak megismerésével kezdődött a november végi munkaterv szerinti ülésnap. A költségvetés összeállításához javaslatokat fogalmaztak meg a képviselők. Döntöttek továbbá arról, hogy a közfeladatok zavartalan ellátása érdekében a 2018-as költségvetési évben az önkormányzat likviditását biztosító éven belüli lejáratú folyószámlahitelt vesznek fel 100.000.000 Ft összegben.   
 
Jóváhagyták a költségvetéssel kapcsolatos díjakat is, melyet ide kattintva tekinthet meg.   
 
A képviselők a véleményezés során beérkezett javaslatoknak megfelelően átdolgozott Településképi Arculati Kézikönyvet megismerték és jóváhagyták. A Kézikönyvet ide kattintva töltheti le.   
 
A fogyatékos emberek nappali ellátásának megoldása idén már másodízben került a képviselők asztalára. A Képviselő-testület a jövőben Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül, a Köztársaság u. 2/a szám alatt kívánja működtetni az ellátást, az ingatlan átalakításával. A működtetés finanszírozására 40 millió Ft-ot terveznek be a 2018. évi költségvetésbe.   

Igazgatási szünetet rendeltek el a Polgármesteri Hivatalban 2017. december 21-től 2017. december 31. napjáig. Az igazgatási szünet alatt ügyeleti rendszer működik.   

Egy új, komfortos épület szolgálhatja majd ki a turistákat a Salgóbányai Tábor mellett lévő önkormányzati területen. A képviselők arról határoztak, hogy egy ~200 m² alapterületű tetőteres (alsó szint: konyha, ebédlő, kiszolgáló helyiségek, szociális blokk, fürdő és illemhelyiségekkel, tárolókkal, tetőtér 3-4 szoba, vizesblokkokkal) szolgáltatói egység épüljön fel, amely biztosítja a vendégek étkezési igényeit, a téli szálláslehetőséget, valamint pihenőhelyként is bír majd a kirándulók számára.

Az Abony Város közigazgatási területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáinak ellátásával a Promex-Vill Bt.-t bízták meg 2018. január 1.- től 2019. december 31. -ig terjedő időintervallumra.   

Továbbra is a HD-Herczig Kft-t bízták meg a gyepmesteri feladatok ellátásával (kóbor ebek, állatok befogása, gondozása, gyepmesteri telepre való szállítása). A befogott állatokat a Gyömrői Kutyamentsvár Állatmenhelyre (Gyömrő, Állomás utca 72/a) szállítják.  

Jövőre is térítésmentesen használhatja a Vasút út 118. szám alatti volt iskolaépületet a POWER Karate SE sporttevékenysége ellátására.   

Támogatja a Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat NEMZ-E-17-0038 azonosító számú „Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartós bérletben lévő ingatlan felújítása” című támogatási igényét, és hozzájárul a pályázatban vállalt felújítási munkálatok elvégzéséhez a kisebbségi önkormányzat irodáiban.   

Ismételten pályázatot írtak ki a Varga István Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására. A kiírás itt tekinthető meg.
 
A november 9-i és 30-i ülésen alkotott rendeletek, szabályzatok: