Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2018 augusztus 16 csütörtök - 17:01:25     Sporthírek      Hozzászólás0

abonyi_birkozo_club_macedonia_emlekverseny_abony_abonyban_abony.hu_2018.jpg   Négy arany, egy ezüst és egy bronzéremmel, ill. rengeteg élménnyel tértek haza az Abonyi Birkózó Club versenyzői Macedóniából - tájékoztatta lapunkat Lőrinczy Attila, a helyi birkózó egyesület vezetőedzője.

   2018. augusztus 05-12. között Prilep városában edzőtáborban vettek részt a fiatalok, majd egy nemzetközi emlékversenyen értek el szép sikereket.

Eredményeink:
serdülő leányok:
Terék Gerda 42 kg I. hely
Terék Fruzsina 62 kg I. hely A legjobb külföldi leány versenyző külön díj nyertese.
diák leány:
Lőrinczy Mirella 40 kg II. hely
diák fiú:
Földi Krisztián 28kg V. hely 
Bajtai Gergő 38 kg I. hely
serdülő fiú:
Habony Levente 46 kg III. hely
Baksa Bence 68 kg I. hely A legjobb külföldi fiú versenyző külön díj nyertese.

Szívből gratulálunk!

Darányi Erika


2018 augusztus 15 szerda - 13:50:25     Önkormányzati hírek      Hozzászólás0

   Abony Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

   Mint ismeretes, a kiépített gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel fűtők korábban nem részesültek a 12.000.- Ft-os állami támogatásban.

   A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

   Az érintettek a támogatási igényüket az Abonyi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztályánál jelenthetik be a mellékelt nyomtatványon ügyfélfogadási időben.

Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15. (hétfő), mely határidő jogvesztő. 

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy az igények  feldolgozására rendelkezésre álló rövid határidő miatt az igényüket szíveskedjenek mihamarabb leadni.

   Ezt követően az önkormányzat fog gondoskodni a háztartásonként 12.000,- forint értékű tüzelőanyag biztosításáról, melynek pontos átvételi lehetőségéről a későbbiekben tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

   Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylők várhatóan még a téli fűtésszezon előtt hozzájuthatnak a tüzelőanyaghoz.

Fontos információ, hogy csak az részesülhet ebben a támogatásban, aki a fentebb említett okok miatt még nem jutott hozzá az állami hozzájáruláshoz.

Abony Város Önkormányzata

Letölthető dokumentumok:


2018 augusztus 14 kedd - 15:02:25     Hivatali hírek      Hozzászólás0

   Tájékoztatjuk az augusztus 1-jén jogerős határozattal rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, hogy a természetbeni juttatás – Erzsébet utalvány – átvétele az alábbiak szerint történik: 

A szülő neve alapján ABC szerint:
A-H-ig 2018. augusztus 27. hétfő 13:00-18:00 óráig
I-Sz-ig 2018. augusztus 29. szerda 8:00-11:00 óráig és 13:00-15:00 óráig
T-ZS-ig 2018. augusztus 31. péntek 8:00-11:00 óráig

A saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult nagykorú személyre is a fentiek vonatkoznak.

Az utalványok átvétele a Polgármesteri Hivatal pénztárában történik, sorszám húzása kötelező!

Kérjük, a folyamatos átadás-átvétel biztosítása érdekében az időpontokat szíveskedjenek betartani! 

Együttműködésüket köszönjük! 

Abonyi Polgármesteri Hivatal


2018 augusztus 14 kedd - 14:52:25     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0

Abony Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi körzet betöltésére.

Hirdető felhasználó: Abony Város Önkormányzata
Ellátandó lakosságszám (kártya): 700
Ellátandó települések száma: Egy településrész

Szolgálati lakás megoldható.

Pályázati feltételek:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben előírt képesítés és az ott, valamint a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
- cselekvőképesség,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelent:
- Házi gyermekorvosi  (körzeti orvosi) területen szerzett legalább 2 éves gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás   esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát, 
- a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
- nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
- nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:

- A pályázatot postai úton „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel ellátva Abony Város Polgármesteréhez kell benyújtani (Abony Város Önkormányzat Polgármestere 2740 Abony, Kossuth tér 1.)

- Személyesen Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, 2740  Abony, Kossuth tér 

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálás után azonnal

Jogviszony jellege: Az Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Újszászi út 21-23.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A házi gyermekorvos munkakör betöltése megbízási jogviszonyban, megbízási szerződés alapján történik. A praxisjog az önkormányzattal történő megállapodás megkötése útján ingyenesen megszerezhető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester nyújt, a 06-53-360-135-ös  telefonszámon.  


2018 augusztus 14 kedd - 07:24:03     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Köztársaság 11/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógus munkaköri leírás szerint, hetenkénti váltásban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gyuláné nyújt, a 53/360-211 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- •Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Gyöngyszemek Óvoda címére történő megküldésével (2740 Abony, Köztársaság utca 11/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/3146-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. vagy
- Elektronikus úton Nagy Gyuláné részére a gyongyszemek@pr.hu E-mail címen keresztül vagy 
- Személyesen: Nagy Gyuláné, Pest megye, 2740 Abony, Köztársaság utca 11/a.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

2018 augusztus 13 hétfő - 10:52:52     Közszolgáltatásokkal kapcsolatos informáxiók      Hozzászólás0

abonyi_rozsnyai_gyogyszertart_abonyban_abony_abony.hu_2018.jpg   Tájékoztatunk mindenkit, hogy ezen a héten (2018. augusztus 13-19-ig) a ROZSNYAI Patika az ügyeletes gyógyszertár.

   Ügyeleti feladatait hétköznapokon 18.00-22.00-ig, szombaton 12.00-22.00-ig, vasárnap 08.00-22.00-ig látja el.

Információk: Csontos Patika


2018 augusztus 13 hétfő - 09:17:20     Sporthírek      Hozzászólás0

abonyi_torna_akrobatika_klub_edzotabor_abonyban_abony_abony.hu_2018.jpg   - Immár 10. éve, hogy minden év júliusának utolsó hetében egy öt napos edzőtáborban vesznek rész az Abonyi Torna- és Akrobatika Klub sportolói a Városi Sportcsarnokban. Az idei évben erre július 23-27. között került sor - számolt be az abony.hu-nak Szalinka Szilvia edző, majd hozzátette:

- A versenyzők napi 2 x 3 órát edzettek versenytalajon. Mivel az év folyamán csak ilyenkor van lehetőségünk a talaj folyamatos használatára, igyekeztünk a rövidke időben a legtöbb munkát végezni rajta, amit a versenyzők a nagy meleg ellenére nagyon jól viseltek. Remélem, hogy ez az öt nap nagyban megkönnyíti majd az őszi szezonra való felkészülést - fűzte hozzá a tréner.
 
Abony.hu

Klikk a képre a fotógalériáért!

2018 augusztus 13 hétfő - 08:36:18     Önkormányzati hírek      Hozzászólás0

   Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Utazóközönséget, hogy 2018. augusztus 20-án (hétfőn), a nemzeti ünnepünk alkalmából tartott városi rendezvény idejére ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe, a Kossuth tér lezárásra kerül.

   Fenti napon az Abony-Cegléd, Abony-Szolnok között közlekedő autóbuszvonalak járatai ideiglenesen kijelölt megállóhelyekről indulnak, és terelt útvonalon közlekednek.

Az autóbuszok indulási és érkezési helye a következőképpen módosul 2018. augusztus 20-án:

   Az Abony-Szolnok között közlekedő buszok a Szelei úti Somogyi Imre Általános Iskola előtti parkolóból indulnak, és oda érkeznek meg. Az Abony-Vasútállomás, Abony-Cegléd viszonylatban közlekedő buszok indulási és érkezési helye a Szilágyi Erzsébet utcában elhelyezett ideiglenes megállóhely lesz.

A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében megértésüket köszönjük.

Abony Város Önkormányzata

Nagyításért KLIKK a képre!

Szent István-napi programok Abonyban:
 
szent_istvan_napi_programok_kiegeszult_abonyban_augusztus_20__abony_abonyi_abony.hu_2018.pngAbony Város Önkormányzata és az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 2018. augusztus 20-án tartandó Szent István-napi programokra.

Programok:
 
09:00 órától: Városi Ünnepség
 
Helyszín: Szent István katolikus templom előtti tér (Rossz idő esetén a Kultúra Háza színházterme)

Köszöntő: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester asszony
 
"Abonyiak Abonyért" díjak átadása
 
Kenyérszentelés: Molnár Péter plébános úr
 
10:00 órától: Szentmise - körmenet
 
10:00 órától: Sportversenyek
 
Szent István-napi Sakk- és Labdarúgó Verseny a Varga István Városi Sportcsarnokban
 
16:30 órától Fellépnek a művelődési házban működő csoportok
 
Helyszín: Kossuth tér (Rossz idő esetén a Varga István Városi Sportcsarnok)

Kedvcsinálók: Gólyalábas Betyárok műsora
 
19:00 órától Dér Heni műsora

20:00 órától Radar együttes koncertje
 
21:00 órától Tűzijáték
 
21:30 órától Vikidál Gyula koncertje
 
22:30 órától Jericho koncert
 
Rossz idő esetén a programok a Kultúra Házában és a Varga István Városi Sportcsarnokban kerülnek megrendezésre. 

Nagyításért KLIKK a plakátra!

 
2018 augusztus 12 vasárnap - 17:28:03     Hivatali hírek      Hozzászólás0

A teljes képernyős nézethez nyomja meg a négyzetet a lejátszó jobb alsó sarkában!
Internetsebessége függvényében a videó lejátszása akadozhat. Ebben az esetben állítsa meg pillanattal a lejátszást,
hogy a folyamatjelző betöltődjőn, utána zökkenőmentesen tovább nézhető.

   Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely az idei évben is megrendezte a Tó Partyt és az Abonyi Tarka Borjú Főzőversenyt, 2018. augusztus 04-én Abonyban.

   Talán nincs olyan abonyi, aki valamilyen formában ne hallotta volna még az abonyi tarka borjú históriáját. Három évvel ezelőtt a legenda újjáéledt, azóta minden augusztus első szombatján megállíthatatlanul száll a finomabbnál finomabb étkek illata az alföldi település Mikes-tavának partjáról. A főzőversenyre családok, baráti társaságok, cégek és civil szervezetek is örömmel fogadták el a meghívást településünkön innen és túl. A fakanálforgatók a hagyományokhoz igazodva ezúttal is marhából, ill. borjúból készült ínyencségeket varázsoltak az asztalokra. A finomságokat déltájt szakmai zsűri értékelte, akiket a versenyzők különleges tálalással vagy éppen meglepetésekkel igyekeztek levenni lábukról, ill. „ízlelőbimbójukról”. A gasztronómia mesterei a szemet gyönyörködtető, ízletes ételek közül végül kiválasztották a legkiválóbbakat, melyek készítői ünnepélyes keretek között tartott eredményhirdetésen vehették át a megérdemelt ajándékaikat. A rendezvényen megemlékeztek a július végén a Mikes-tónál tragikus balesetben elhunyt kisfiúról is.

   A főzőverseny mellett egész nap kirakodóvásár, gyermekudvar, városnéző vonat és változatos programok várták a kikapcsolódni vágyókat a szép környezetben. Délután helyi csoportok műsorát láthatta a nagyérdemű, így fellépett a rendezvényeken rendszeresen bemutatkozó Bihari Ifjúsági Stúdió és a Melody Band. A kisebbek a Széltolók gyermekkoncertjét tapsolták végig. A Pest Megyei Polgárőr Szövetség látványos kutyás, lovas, motoros bemutatójára sokan voltak kíváncsiak. Rendőreink hasznos, bűnmegelőzési tanácsokkal szolgáltak a kilátogatók számára. A húrok közé csapott a Sunset Limited zenekar, melyet a Facebook sztárja, Tibi atya prédikációja követett. Krisz Rudi énekes, zenész, zeneszerző és Wolf Kati énekesnő, aki 2012-ben hazánkat képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, legkedvesebb slágereikkel érkeztek a Tó party színpadára. Az este vízi lampion úsztatással, lézershowal, majd a Kontroll zenekar koncertjével, és retró diszkóval zárult, ahol a sztárvendég ezúttal Raul volt.

Darányi Erika


2018 augusztus 08 szerda - 17:04:31     Hivatali hírek      Hozzászólás0
MTI

   Fokozottan kell vigyázni mind a hobbiállatokra, mind a haszonállatokra a kánikulában, mert a tartós meleg nemcsak az emberek szervezetét viseli meg - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel.

   A közleményben azt írták, fontos például, hogy mindig legyen előttük víz, nem szabad a tűző napon vagy autóban hagyni az állatokat, hűteni kell őket, gondoskodni kell nekik árnyékos helyről, valamint figyelni kell a hőgutára utaló jeleket, hogy időben orvoshoz kerülhessenek.

   A nagy telepeken zárt térben tartott állatok - például sertések, nyulak, csirkék - jóléte nagyban függ az automata szellőztető berendezések megfelelő működésétől, így az esetleges hibájukat azonnal ki kell javítani, valamint a meghibásodást azonnal jelző berendezéssel kell ellátni őket. Azoknak az állatoknak, amelyeket kifutós ólban tartanak, biztosítani kell az árnyékos területet is. A világos színű sertések például védelem nélkül könnyen leégnek a tűző napon - tudatták.

   A haszonállatok szállítását érdemes a hajnali vagy az esti órákra időzíteni, a nyolcórásnál hosszabb szállítás pedig csak erre a célra engedélyezett, speciális szállítójárművel lehetséges, amelyben van többek között megfelelő ventillációs rendszer, itatóberendezés, hőmérsékletregisztráló, valamint műholdas navigációs rendszer is - olvasható a közleményben.

   A szállítások megkezdésekor a hatóság ellenőrzi az állatok és a gépjármű állapotát, valamint a kísérő dokumentumokat. A tapasztalatok szerint a szállítók fokozott odafigyelése és a szigorú ellenőrzések ellenére extrém hőségben bizonyos szállítási útvonalakon a raktér hőmérséklete túllépi a jogszabályban meghatározott maximumot - közölték.
    
   Kiemelték, a legtöbb állatvédelmi problémát a Törökországba indított kérődzők esetében tapasztalták, ezért ha arra az útvonalra hőséget jeleznek, a hatóság megtiltja ezeknek a szállítmányoknak az indítását. Erre már júliusban is volt példa és a közeljövőben is várható hasonló tilalom - tették hozzá.


2018 augusztus 08 szerda - 16:23:02     Hivatali hírek      Hozzászólás0

   2018. augusztus 13-án légi, kémiai szúnyoggyérítésre kerül sor Abonyban, a napnyugtát megelőző időszakban - tájékoztatta a PMG Szúnyogkontroll Konzorcium az önkormányzatot.

Tartaléknapok: 2018. augusztus 14-15. (kedvezőtlen időjárás esetén)

   Az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül végzett védekezés során felhasznált szer kizárólag a csípőszúnyog lárvákat pusztítja el, a szer a környezetre nincs káros hatással - közölte az irtást végző cég.

   A kezelés során CORATRIN, AQUA K-OTHRIN, illetve MOSQUITOX 1 ULV Forte készítmények kerülnek felhasználásra. A szer kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes. A készítmény a méhekre lehet veszélyes, ezért az önkormányzat értesítette a méhészeket. Ezen a fórumon is tisztelettel kérjük őket, hogy gondoskodjanak a rajok elzárásáról.

Abony Város Önkormányzata
Darányi Erika


2018 augusztus 08 szerda - 11:02:11     Közszolgáltatásokkal kapcsolatos informáxiók      Hozzászólás0

   Az áramszolgáltatás kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése - tájékoztatta az E.ON Energiakereskedelmi Kft. az önkormányzatot.

   A feladatok elvégzése miatt áramszünet várható Abonnyban a következő időszakban:

2018. augusztus 15-én 08:00-16:00 óra között:

Nép utca, Bajtárs utca, Piszke utca

A szolgáltató megértésüket kéri a munkálatok elvégzéséig. 

Abony Város Önkormányzata


Oldal:  1 2 3 ... 399 400 401
Hírkategóriák