Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2018 június 04 hétfő - 11:39:06     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0


Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állásának betöltésére az alábbi tartalommal:

A pályázatot meghirdető szerv: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Munkahely: ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. 2740 Abony, Vasút út  15.

Betöltendő munkakör: ügyvezető igazgató

Az ügyvezető igazgató főbb feladatai: vezeti és képviseli a társaságot; a társaság hatályos jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, az önkormányzati rendeleteknek megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése; a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, illetve bíróság és más hatóságok előtt; munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai tekintetében

A társaság főbb tevékenységei:
- Útellenőri feladatok, helyi közutak fenntartása, közterület fenntartási feladatok,
- Köztisztasági feladatok,
- Belvíz elleni védekezési feladatok,
- Helyi közfoglalkoztatási feladatok,
- Piac-és vásárcsarnok üzemeltetési feladatok,
- Salgóbányai Ifjúsági Tábor működtetése,
- Városi termálfürdő üzemeltetése,
- Az önkormányzat illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése,
- Településüzemeltetési feladatok ellátása, (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása),
- Környezet-egészségügyi feladatok ellátása (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és rágcsálóirtás),
- Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- Honvédelem, polgári védelem katasztrófavédelem,
- Sport, ifjúsági ügyek.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- felsőfokú iskolai végzettség

Előnyt jelent:
- cégvezetési tapasztalat
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
- helyismeret
- vízügyi- vagy környezetvédelmi végzettség és/vagy gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai-vezetői programot,
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
- pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés megtartását kéri,
- nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115. § szerintaz összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatok,
- nyilatkozat arról, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban foglalt vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek megfelel és vele szemben az e rendelkezés szerinti kizáró okok nem állnak fenn,
- nyilatkozat a foglalkoztatás módjáról (munkaviszony vagy megbízási jogviszony)
- a megbízási díjjal/munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelések

Az ügyvezetői igazgatói állás 2018. szeptember 01. napjától tölthető be.

A vezetői megbízás határozott időtartamra, 5 évre szól, a feladat teljes munkaidőben látható el.

Javadalmazás: az ügyvezető igazgató megbízási díját a Képviselő-testület állapítja meg.   

Pályázat beérkezésének  határideje: 2018. július 31. egyszeri hiánypótlás biztosított   

Pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület 2018. augusztusi munkaterv szerinti ülésén

A pályázat elbírálásának módja: A döntést Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésén, az illetékes szakbizottság személyes meghallgatást követő javaslata alapjánhozza meg. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Abony Város Polgármesterének címezve, postai úton (2740. Abony, Kossuth tér 1.), vagy személyesen, illetve megbízott útján (Abony, Kossuth tér 1.) hétfőn 8.00-17.30-ig, keddtől csütörtökig 8.30-15.00-ig, pénteken 8.30-12.30 óra között a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

A borítékra rá kell írni: „ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázat”   

A pályázók további információt Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestertől kérhetnek az 53/360-135/107 telefonszámon.

Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete