Hír: Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésekről
(Kategória: Hivatali hírek)
Küldte: admin
2020 május 18 hétfő - 13:11:49


A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésekről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseitől.  
 
A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.  
 
A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:  
 
-          az anyakönyvi engedélyezésre
-          a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra
-          fakivágási engedélyekre
-          óvodai felvétellel kapcsolatos ügyekre
-          adóigazgatási eljárásra
-          a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre  
 
Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:  
 
-          kereskedelmi tevékenységek bejelentésével kapcsolatos ügyek
-          telepengedély
-          zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos ügyek
-          jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezése  
 
A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedély jogszabályban meghatározott hatályossági időtartama alatt.  
 
Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.  
 
Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:  
 
-          az ügyfélkapu útján,
-          elektronikus űrlap útján,
-          általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
-          e-mail útján   megtett bejelentés is.  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Abonyi Polgármesteri Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentés@abony.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.  

A vonatkozó rendelet teljes szövege itt érhető el.  
 
Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.  
 
A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.  
 
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésben nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.  
 
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni, vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.    

                                                                                                                                                                            dr. Gáspár Anita jegyzőEzen hír származási helye: abony.hu
( http://abony.hu/news.php?extend.6226 )