Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2023.06.27 K.

Semmelweis nap

Egészségügyi dolgozoinkat köszöntöttük

Ezúton is szeretnénk megköszönni egészségügyi dolgozóink kitartását, áldozatkész munkáját nagy tisztelettel!

2023. június 23-án egészségügyi dolgozóinkat köszöntöttük a Kultúra Háza színháztermében. Ünnepi beszédet mondott Dudinszky Mónika alpolgármester asszony, valamint a résztvevőket Pető Zsolt polgármester köszöntötte az intézmény aulájában. A rendezvényen felléptek a Bihari János Zeneiskola tanárai. Buzás Dóra hegedűn, Fazekas tatár Csilla fuvolán és Polyákné Györe Éva zongorán játszott.

Kitüntetetjeink:

25 éves szolgálatért emlékéremmel köszöntöttük:

Kósik Krisztina asszisztenst és Polónyi Attiláné asszisztenst

30 éves szolgálatért köszöntöttük:

Gócsáné Farkas Orsolya, Radics Tímea asszisztenseket, valamit Grószné Kelemen Anikó nővért.

Nyugdíjba vonulása alkalmából és 40 éves szolgálatért emlékéremmel köszöntöttük:

Dr. Borbély Éva doktornőt, a VII. sz. körzet háziorvosát

Dr. Borbély Éva 1959. augusztusában született Tiszaroffon. Az orvosi egyetemet Szegeden végezte 1983-ban. Ugyanebben az évben Bátonyterenyén kezdett dolgozni közalkalmazott háziorvosként. 1988-ban általános orvosi, majd 1999-ben foglalkozás egészségügyi szakvizsgát tett. Városunkban 2010. december 1. napjától látja el a háziorvosi teendőket 7. sz. felnőtt háziorvosi körzetben. Nem volt számára ismeretlen az Alföld, hiszen a Tisza mellett nőtt fel. A doktornőt azóta nagyon sokan megismerték, megszerették a városban Páciensei tisztelik, bizalommal fordulnak hozzá. 40 évnyi szakmai tudás, tapasztalat birtokában is mindig az újat keresve gyakorolta orvosi hivatását – megélve annak szinte minden örömét, s lelket próbára tevő mozzanatait. A doktornő világosan, határozottan, energikusan, mégis a lelke mélyéből űzte hivatását, körzetét, a betegeit odaadással fogadta és igyekezett legjobb tudása szerint segíteni. Minden rezdülésében látszik, történhet akármi, munkájában a mindvégig örömét lelte, nyomát sem érzi a fáradtságnak, fásultságnak. Amikor Abonyba került, az alábbiakat nyilatkozta: minden új nap új dolgot, új kihívást hoz, új megoldást kell találni. Ha megszűnik ez a fajta érzés, akkor jobb, ha abbahagyja az ember… - Reméljük, hogy ez az érzés soha nem hagyta el és ezentúl is jelen lesz életében. 40 évig tartó lelkiismeretes munkáját köszönjük és boldogságban, nyugalomban eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk!

Nyugdíjba vonulása alkalmából szeretettel köszöntöttük:

Dr. Gyuris Mária Valéria doktornőt, Kovácsné Zsámba Emese és Győri Enikő védőnőket, valamint Rusznák Lajosné technikai munkatársat.

Dr. Gyuris Mária Valéria belgyógyász szakorvos 41 éve látja el a háziorvosi teendőket a 2. számú körzetben. Tisztaföldvárról származik, orvosi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános orvosi karán végezte. A szolnoki Hetényi Kórházban kezdett dolgozni, majd 1988-ban belgyógyászati szakvizsgát tett. 1987 óta dolgozik Abonyban, a II. számú körzet háziorvosaként. A több évtizedes orvosi tevékenysége alatt az ellátási területen - amely a legnagyobb háziorvosi körzet - kiemelkedő munkát végzett, ezzel hozzájárulva a egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez városunkban. Az abonyi emberek elismerik munkáját, páciensei elégedettek, nyugodt szívvel bízzák rá magukat. Tisztelet övezi nevét a városban. 1990-től, mint önkormányzati képviselő is részt vett az Egészségügyi Bizottság munkájában, segítve ezzel a rendszerváltás egészségügyben történő változásainak megvalósítását. Kitartó, szívós, példamutató több évtizedes orvos szakmai munkája elismeréseként tavaly Abony város Önkormányzat Abony Város Egészségügyéért díjat adományozott. Lelkiismeretes munkáját, odaadó szolgálatát köszönjük és boldogságban, nyugalomban eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk!

Kovácsné Zsámba Emese 1988 óta dolgozik városunkban körzeti védőnőként. Az Egészségügyi Főiskola elvégzését követően Arlón kezdte pályáját, majd férjével úgy döntöttek, hogy a jobb munkalehetőség miatt Abonyba költöznek. Ez a döntésük városunk javát szolgálta, mert mindketten kitűnő szakemberek, szorgalmas, elismert emberek. Emese körzeti védőnőként az négy évtizedben sok-sok családot, várandós anyát, babát és gyermeket gondozott odaadóan, lelkiismeretesen. Az egészségnevelés keretében babaápolásra és elsősegélynyújtásra tanította a diákokat. Oktató védőnőként is tevékenykedett, a nagy gyakorlatot nála töltő főiskolások jó szívvel emlegetik segítőkészségét és szakmai tudását. Kolléganői bizalmát is élvezi, hiszen ő képviselte érdekeiket a fenntartó felé. Szervezte a feladatokat, a gyermekvédelmi jelzőrendszer aktív tagja. Jó kapcsolatot tartott más intézményekkel, lelkesen és hittel fogta össze a területi védőnők helyi csapatát. Emberileg és szakmailag is kiváló személyiség. Munkáját nagy empátiával és odaadással végezte, kiemelkedő szaktudással és gyakorlattal rendelkezik. Elismerve a több évtizedes példamutató, lelkiismeretes munkát, Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019-ben „ABONY VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” kitüntető elismerést adományozott részére. Nyugdíjas éveihez sok boldogságot és mozgalmas, aktív időtöltést kívánunk!

Győri Enikő 1982-ben végzett az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szakán Szegeden. Még ugyanebben az évben kezdett Abonyban védőnőként dolgozni. Akkor még az iskolavédőnői tevékenység is beletartozott a védőnői munkakörbe. 1992-ben az akkor nyíló Családsegítő Szolgálat munkatársa lett. Védőnői munkája során gyakran találkozott hátrányos helyzetű családokkal, különböző szociális problémákkal és úgy gondolta sokat tudna tenni az emberekért ezen a területen. 1994. június hónapban a budapesti Államigazgatási Főiskolán „szociálpolitikai szakigazgatásszervezői” oklevelet szerzett, majd 1998-ban a Magyar Testnevelési Egyetemen mentálhigiénés szakember végzettséget szerzett 2017. február 14-ig dolgozott a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjában és áthelyezéssel került a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetbe, ahol iskolavédőnőként tevékenykedik a Gyulai Gaál Miklós Általános iskolában és a Kinizsi Pál Gimnáziumban. Kiváló szakember. Jó kapcsolatot ápol a Pedagógusokkal és Diákokkal. A mai nehéz egészségügyi helyzetben is méltón, becsületesen és teljes odaadással végzi iskolavédőnői hivatását, hogy emberhez méltó fiatal nemzedék kerüljön a középfokú majd felsőfokú oktatási intézményekbe illetve a társadalomba. 2022. november óta nyugdíjas, de tovább dolgozik, elhivatottan végzi iskolavédőnői tevékenységét. Munkájához és a majdani nyugdíjas évekhez Abony Város vezetősége és kollégái nevében további jó egészséget kívánunk!

Rusznák Lajosné 1963. július 4-én született Cegléden. Általános iskola tanulmányait a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskolában végezte el 1977-ben. Férjével, Lajossal élnek Abonyban, két leány gyermeke van. 2014. december 31. napjától a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézeben végezte munkáját takarítói munkakörben, elsősorban a védőnői részlegen. 2023. április 27. –én vonult nyugállományba. Nagy-nagy örömére már 2 unokája született és hamarosan 3-szoros nagymamaként éli majd nyugdíjas napjait, hiszen útban van a 3. unoka. Munkáját mindig becsületesen, tisztességesen végezte, boldog volt, ha a betegek megjegyezték, hogy szép tiszta és igényes a környezet, ahol várakozniuk kell. A nyugdíjas évekhez további jó egészséget kívánunk Abony város vezetősége és valamennyi kollégája nevében.

Az Abony Város Egészségügyéért kitüntetések is átadásra kerültek.

Gáspár Tiborné részére:

Abony Város Önkormányzata 2023-ban az Abony Város Egészségügyéért díjat adományozza és idén 50 éve annak, hogy a pályára lépett! Gratulálunk! Gáspár Tiborné Gyermekápolói szakképesítése megszerzése után, Cegléden a gyermekosztályon dolgozott, majd az abonyi bölcsődében. 1981-óta dolgozik az I. gyermekorvosi rendelőben asszisztensként. Mindig a gyerekek segítsége, bátorítása és feltétel nélküli szeretete jellemezte a munkájához való viszonyulását. Az elmúlt öt évtizedben nagyon sok szülő is megtapasztalhatta támogatását a nehéz helyzetekben is, hiszen a gyermek betegsége egy családban mindent felülíró problémává válik. Nagyon szereti a gyermekeket és jól ért a nyelvükön, közel tud hozzájuk férni, ölbe veszi őket és meg tudja vigasztalni. Munka mellett szerezte meg a felnőtt ápolói képesítését is. Megnyugtató szavaival iránymutatásával generációkat segített a betegségekből való kilábalásból. Kollégaként is minden esetben lehetett, lehet rá számítani. Mindenki Marcsi nénijét közvetlen, segítőkész és kedves emberként ismerheti Abony város lakossága. A hosszú időn át végzett felelősségteljes tevékenységének elismeréseként Abony Város Önkormányzata „Abony Város Egészségügyéért” díjat adományoz Gáspár Tiborné Marika néninek.

Abony Város Önkormányzat ”Abony Város Egészségügyéért” díjat adományozott Csizmadia Margitnak, az Abonyi Dr Kostyán Andor Rendelőintézet ifjúsági védőnőjének.

Csizmadia Margit ifjúsági védőnő hosszú évek óta példamutatóan látja el a feladatát. A diákok és a kollégák minden esetben bizalommal fordulhatnak Margóhoz. Munkájában kiemelkedik prevenciós tevékenysége. Pedagógia programokhoz kapcsolódóan részt vesz az egészséges életmódra nevelésben, az egészségfejlesztésben. Az iskoaorvossal „KATI NÉNIVEL” folyamatosan megszervezik a diákok kötelező védőoltását is. Felvilágosító, tájékoztató munkájának eredményeképpen a 7. osztályos lányok közül egyre többen kérik a méhnyakrák elleni védőoltást. Az iskola az elmúlt években több esetben az ő jelzése alapján lépett kapcsolatba szakemberekkel (családsegítő szolgálat, háziorvos stb.) olyan tanulók érdekében, akiknek problémáira felhívta a figyelmet. A tanulók és a kollégák rendelési időben minden esetben megtalálják az orvosi szobában, és megkapják a szükséges segítséget. Az iskola által szervezett szabadidős és sportprogramokon is aktívan részt vesz, legyen az hétvégi vagy hétköznapi rendezvény mindig lehet számítani segítő részvételére. Munkáját szorosan együttműködve végzi az iskolában foglalkoztatott szociális segítő dolgozóval, valamint az iskolapszichológussal. Sok éves odaadó, elhivatott munkája elismeréseként Abony Város Önkormányzata „Abony Város Egészségügyéért” díjat adományoz Csizmadia Margitnak !

Abony város Önkormányzata Abony Város Egészségügyéért díjat adományozott Dr. Vígh György Endre reumatológus szakorvosnak.

Dr. Vígh György Endre általános orvosi diplomát szerzett 1985-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Az orvosi diploma megszerzése után körzeti orvosként dolgozott Tápiószelén, majd a Szolnok Megyei Mentőállomás vezetője lett 2007-től. Reumatológiai és Fizioterápiai szakvizsgát tett 1993-as évben, Honvédorvostanból és Katasztrófaorvostanból szakvizsgát, majd 2003-as évben oxiológiából tett szakvizsgát. Reumatológus szakorvosként 2003-as évtől dolgozik a dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Kálvin úti rendelőjében. Az egészségügyi pályán eltöltött évek során folyamatosan képezte és képezi magát, így szakmai munkáját magas színvonalú felkészültséggel és kitartással végzi az abonyi mozgásszervi betegségben szenvedő állampolgárok megelégedésére. Dr. Vígh Györgynek az orvosi hivatása mindig elsődleges volt, felelősség vállalása, megbízhatósága munkabírása példaértékű. Mint szakorvos több területen is bizonyítja alkalmasságát, hiszen több éve rendszeresen részt vesz az abonyi orvosi ügyeleti ellátásban. Abony város lakosságának egészségügyéért végzett 30 éves tevékenysége, valamint szakmai életpályája elismeréseként Abony Város Önkormányzata Abony Város Egészségügyéért díjat adományoz Dr. Vígh György Endrének.

313 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak