Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2023.10.02 H.

Napirend előtt

Képviselő-testületi ülés 2023. szeptember 28.

Szeptember 28-án reggel 9 órától ülésezett Abony Város Önkormányzatának képviselő- testülete, ahol több önkormányzati képviselő is felszólalt napirend előtt.

Mészáros László önkormányzati képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke kérte, hogy a buszmegállókban található hulladékgyűjtő edényzeteket gyakrabban ürítsék ki. A képviselő nehezményezte, hogy a MÁV állomás nem virágos, elhanyagolt, azt nem kaszálja kellő rendszerességgel az erre hivatott MÁV által megbízott cég. Mészáros László kérte, hogy a játszótéri eszközöket a balesetveszély elhárítása miatt nagyobb figyelemmel tartsa karban az ABOKOM Nonprofit Kft.

Járdány Vanda önkormányzati képviselő megköszönte az Európai Mobilitási Hét megszervezését, azt, hogy ilyen sokan részt vettek a programban. Képviselő asszony ugyanakkor kérte, hogy kezdeményezzék a megkopott útburkolati jelek újra festését a közútkezelő társaságnál. Járdány Vandának nagyon tetszett az abonyi virágosítási program, mind a közterületek, mind pedig a Virágos Abonyért 2023. pályázat esetében, és egyben kérte, hogy a jelenlegi egynyári virágállomány minél nagyobb hányadát cseréljék ki a közterületeken évelő növényekre, hiszen azok tartósabbak és egész évben szép színfoltjai lehetnek Abonynak.

Vincze Antal önkormányzati képviselő napirend előtti felszólalásában a Mária Terézia utca folyamatban lévő építésével kapcsolatban kért szót. Kérte a műszaki ellenőr segítségét a kapubejárók helyreállításában, a megfelelő csatlakozások megépítésében, hogy ez ne okozzon bosszúságot a lakosságnak. A képviselő továbbá az útépítéssel kapcsolatban kérte, hogy vizsgálják meg, hogy megfelelő teherbírású-e az alépítmény a Mária Terézia utcában. Pető Zsolt polgármester viszontválaszában elmondta, hogy természetesen az engedélyes és kiviteli terveknek megfelelően folyik az útépítés, az aszfaltozás a teherbírással kapcsolatos laboreredmények ismeretében kezdődhet meg.

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester napirend előtt az abonyi programokkal kapcsolatban szólalt fel, és kérte, hogy azok úgy jelenjenek meg a város közösségi médiafelületein, hogy visszakereshetők legyenek. Illetve kérte, hogy az idősek számára is biztosítsák a programok elérhetőségét. Alpolgármester úr kérte az ABOKOM Nonprofit Kft-t, hogy a Tóth Ernő Városi Labdarúgó Pálya mögött található belvízelvezető csatorna kaszálásáról és gyomirtásáról gondoskodjanak.

Abony Sajtó

180 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak