Ugrás a tartalomhoz
Szechenyi Terv Plusz
2023.10.03 K.

Idősek Világnapja: Pető Zsolt polgármester beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Abony Város Időskorú Polgárai!

Abony Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából!

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1991. október 1-én rendezte meg először az idősek világnapja programsorozatát és azóta minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ országaiban az idősekről és hívják fel a figyelmet a méltóságteljes időskorra.

Az idősek világnapjára készülve számtalan gondolat forgott a fejemben, melyek közül próbáltam megragadni azt, ami vezérfonál lehet a mai köszöntőmben.

E megragadott gondolatnak a generációk közötti párbeszédet, illetve annak jelentőségének kiemelését választottam.

Vissza kell adni a társadalom megbecsülését az időskornak, és támogatni a párbeszédet a generációk között. A fiatalok akkor bontanak virágot, ha a nagyszülők gyökereiből táplálkoznak, irányt mutatnak nekik. Mondotta Ferenc pápa

Talán a saját életkorom előre haladta miatt is egyre többször elmélkedek azon, hogy az eltelt 55 évem alatt milyen sokat változott a világ.

És itt elsősorban nem arra gondolok, hogy egykoron kannában hordtuk az ivóvizet a közkútról, hogy hétfőn nem volt adás a televízióban, és amikor elment az áram, akkor zokszó nélkül gyertyát gyújtottunk. Mára pedig okos telefonokról, okos otthonokat vezérlünk, több száz tévéadás között válogathatunk a nap 24 órájában és kétségbeesünk, ha elmegy az áram, vagy nincs internet és leáll a fészbuk.

Ezeknél a vélt gondoknál mélyebb és súlyosabb változásként élem meg a generációk egymástól való eltávolodását. Azt, hogy messze tűnt a nagycsaládi együttlét, ahol a déd és nagyszülőket nem látogatták, hanem velük együtt élték a mindennapokat a gyermekek és az unokák.

Messze tűnt az idő, mikor a közös családi programok természetesek, mindennaposak voltak és nem naptárban, határidő naplóban tervezettek. Mikor a családtagok nem számítógépen és okostelefonon tartottak kapcsolatot, hanem élőszóval, érintéssel és öleléssel élték meg a közös pillanatokat.

Eltávolodtak egymástól a generációk és ezért az eltávolodásért nem okolhatjuk csak és kizárólag a változó világot. Az eltávolodást nem tekinthetjük törvényszerűnek és nem tekinthetjük a technikai fejlődés elkerülhetetlen következményének. Az okokat magunkban kell keresni. De nem csak az okok, hanem a megoldások is bennünk rejtőznek.

Tevékenyen tehetünk azért, hogy erősebbé váljanak a családi, baráti kötelékek.

Elsősorban nekünk, a fiatal (vagy nevezzük fiatalabb) generációnak kell megállnunk egy pillanatra és el kell gondolkodnunk, azon, hogy hová vezet ez a rohanás. Milyen következményekkel jár a generációk eltávolodása a mai életünkben, és ha ez így folytatódik, akkor milyen hatásai lesznek majd a mi idős korunkra, és gyermekeink, unokáink fiatal korára.

Forduljunk az idősek felé és tanuljunk tőlük. Tanuljunk a tapasztalataikból, becsüljük meg az általuk teremtett értékeket, örökítsük tovább minden szépet és jót, amit tőlük kapunk.

Becsüljük meg az együtt töltött pillanatokat, éljük meg az életet, szeressünk együtt nevetni, és értékeljük a legnagyobb ajándéknak, hogy együtt lehetünk.

Önöket pedig, kedves ünnepeltek arra kérem, hogy segítsenek nekünk fiataloknak, ha irányt tévesztenénk, fogják meg kezünket, ha messzire szaladnánk és tanítsanak meg mindenre bennünket, amit önök tanultak szüleiktől, nagyszüleiktől és az élettől.

A generációk közötti erős kapocs lehet egy boldog élet záloga. Az idősek és a fiatalok között meglévő híd teszi lehetővé a bölcsesség őrzését és átadását, ezért ne feledjük Ferenc pápa gondolatait, miszerint az idősek olyanok, mint a fa gyökerei, míg az ifjak a virágok és a termés. A föld alatti gyökerekből felszívott életnedv bontja ki a fa virágait.

A társadalomban lévő szépségek az idős generációból erednek.

Kedves Idős Barátaim!

Kérem nézzék el nekem, hogy ebben az esztendőben is hivatkozzak azokra a gondolatokra, melyeket képviselőtársaimmal 2019 októberében fogalmaztunk meg és juttattunk el önökhöz. Így hangzik:

Köszönetet szeretnénk mondani azért a munkáért, mellyel az önök generációja lehetővé tette nekünk, hogy Abony város büszke polgárai lehessünk. Büszkék vagyunk arra az értékre, amit önök teremtettek, építettek és önzetlenül átadtak a jövő nemzedék számára.

A köszönet mellett mi is felelősséget érzünk a jövőnkért. Ezért is indítottuk útjára a Szeretlek Abony programunkat, melynek középpontjában a tenni akarás, az egymás iránti tisztelet, és a város szeretete áll.

Nekünk, ma még aktív dolgozóknak többek mellett az a feladatunk, hogy a városban élők számára olyan életkörülményeket teremtsünk, mely lehetővé teszi az idős korhoz méltó, derűs életet.

A család gondoskodása mellett az önkormányzatnak is mindent meg kell tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben is megkapják mindazt a támaszt, ami megszépítheti, teljessé teheti a mindennapjaikat.

Mi azért kívánunk tenni, hogy városunk idős polgárai ne csak a Világnapon, hanem a mindennapokban is élvezzenek kitüntető figyelmet.

Négy év elteltével, ma is igaznak érzem ezeket a mondatokat!

Mi, a fiatalabb generáció tagjai tisztelettel és felelőséggel tartozunk.

Tisztelettel és felelőséggel azokért, akik Abony város építményeit gazdagították és a város közösségét erősítették. Azokért, akik megteremtették számunkra a felelősségteljes munka folytatásának lehetőségét.

Minden nehézség ellenére, legyen az világjárvány, vagy rezsiválság, igyekeztünk feladatainkat teljesíteni és erőnkhöz mérten segíteni a város idős polgárait.

  • Gondoskodunk a rászorulókról.
  • Szociális biztonságot nyújtunk a mindennapokban.
  • Biztosítjuk az egészségügyi alapellátásokat, valamint a szakellátások jelentős részét.
  • Idősügyi Tanácsot alakítottunk azért, hogy megismerjük és érvényesítsük a városban élő idősek érdekeit,
  • Senior akadémiákat szervezésével segítjük az ismeretszerzést,
  • A nyugdíjas klubok és csoportok támogatásával erősítjük a közösségi élmények megélését.

Kérem engedjék meg, hogy itt is újra elmondjam, hogy az önkormányzatunk által elnyert elismerések közül az Idősbarát Önkormányzat díjra vagyunk a legbüszkébbek.

Arra a díjra, mely igazolja a generációk közötti szoros kapcsolat sikerét.

Talán ez is bizonyítja, igyekszünk mindent megtenni azért, hogy minden idős polgár érezhesse, Abony mindig, minden körülmények között az ő otthona. 

Olyan otthon, ahol biztonságban van, ahol barátok veszik körül, ahol jó érzés a közösségért tenni és ahol jó érzés a közösségre támaszkodni.

Ennek szellemében köszöntöm Önöket városunk képviselőtestülete nevében az Idősek Világnapja alkalmából!

Idősek Világnapja beszámoló IDE kattintva

479 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak