Ugrás a tartalomhoz
2020.12.11 P.

Elkészült a 2021. évi költségvetési koncepció

Az önkormányzati intézmények adatszolgáltatásait, a 2020. évben eddig teljesült bevételeket-kiadásokat, és a költségvetési törvényt figyelembe véve előkészítésre került az önkormányzat jövő évi költségvetési koncepciója.

A könyvvizsgáló bevonásával elkészült tervezetről polgármesteri határozat született a tegnapi napon.

 

 1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, az intézmények biztonságos működése, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
 2. A bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása csak saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
 3. A helyi adók mértéke nem változik, új adónem bevezetésére nem kerül sor, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre.
 4. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetést kell megvalósítani.
 5. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.
 6. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
 7. A jogszabályban meghatározott szociális ellátásokon túlmenően azon juttatások fedezetét is meg kell teremteni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek (COVID) megsegítését szolgálják.
 8. A szociális ellátások területén a központi támogatásokon túl a korábbi években kialakított támogatási formák megőrzése indokolt.
 9. A helyi önkormányzatok feladatainak körében a települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében.
 10. A sportegyesület és non-profit szervezetek támogatása legalább a 2020. évi tervek figyelembe vételével.
 11. Tudatos városüzemeltetést és fejlesztést kell megvalósítani.
 12. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani kell a tervezés során.
 13. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására, különös tekintettel a 2021-2027. közötti Uniós Fejlesztési ciklusban megnyíló Regionális (Pest Megyei) Fejlesztési forrásokra.
 14. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

 

Önkormányzati szinten a bevételek és kiadások tervezett főösszege 2.272.781.162 Ft  

 

598 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak