Ugrás a tartalomhoz
2021.12.01 Sze.

Maradnak a korábbi önkormányzati adómértékek

Abony Város Önkormányzata november 25-i rendes ülésén tárgyalta a helyi adókról szóló napirendet, melynek végén nem fogalmazott meg változtatási javaslatot egy adónem esetében sem.

A testületi ülést követően megjelent jogszabály szerint: „A 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.”

E mellett az önkormányzati költségvetés előkészítésének egyik alapvető fázisa a következő évre vonatkozó helyi adópolitika áttekintése és felülvizsgálata. Az áttekintés legfontosabb megállapítása volt, hogy a helyi adóbevételek a tervezethez képest időarányosan a III. negyedévig jobban teljesültek az előzetesen kalkuláltnál.

A helyi vállalkozások szeptember végéig összesen már 330 259 635 forint helyi iparűzési adót fizettek. A tavalyi évben az összes abonyi helyi iparűzési adóbevétel 255 137 586 Ft volt. Ez év szeptemberéig 90 %-ban teljesültek az idei előírások.

A tavalyi év végéhez képest a vállalkozások száma is növekedést mutat. 2020-ban az adózók száma 1492 volt, az idei harmadik negyedévi adat szerint az adózó vállalkozások száma 1563.

Pető Zsolt polgármester: Abony városvezetése a saját eszközeivel folyamatosan segíti a helyi vállalkozásokat. A Szeretlek Abony program fő pillére a helyi gazdaságfejlesztés, a munkahelyet és a városi bevételt teremtő vállalkozások számának növelése. Az általuk befizetett adókból van mód és lehetőség az önkormányzati fejlesztések anyagi fedezetének biztosítására. A változtatás nélkül hatályban maradó adómértékek: A magánszemély kommunális adó mértéke:

Lakás célú épületek esetén: 8000 Ft/év

Beépítetlen belterületi ingatlan esetén: 6000 Ft/év

Lakásbérleti jogviszony esetén: 10000 Ft/év

Üdülő, zártkerti épület esetén: 3000 Ft/év

A Helyi Iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a, a mikro- kis és középvállalkozásoknak, melyek éves árbevétele nem éri el a 4 milliárd forintot, az adóalap 1 %-a.

Abony Sajtó

Képen: Mészáros László, a Pénzügyi Bizottság elnöke

116 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak