Ugrás a tartalomhoz
2022.03.11 P.

KÖZLEMÉNY - Tájékoztatás szabadtéri tűzgyújtással, égetéssel kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk az abonyi Lakosságot, hogy az elmúlt évek statisztikai adatait, valamint az I. negyedéves időjárás prognózisát figyelembe véve várható, hogy a szabadtéri területeket borító száraz, elhalt növényzet égése, vegetációtüzei ismét nagy veszélyt jelenthetnek a lakosokra, valamint ingatlanaikra.

Ezúton tájékoztatjuk az abonyi Lakosságot, hogy az elmúlt évek statisztikai adatait, valamint az I. negyedéves időjárás prognózisát figyelembe véve várható, hogy a szabadtéri területeket borító száraz, elhalt növényzet égése, vegetációtüzei ismét nagy veszélyt jelenthetnek a lakosokra, valamint ingatlanaikra.

FIGYELEM!

Hulladék nyílttéri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos

Lábonálló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos!

Nyílt téri hulladékégetés: ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

Szükség esetén a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. § (c)-(e) bekezdése alapján az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Kirendeltség saját hatáskörben dönt a szankció (figyelmeztetés vagy tűzvédelmi bírság) megtételéről a szabadtéri tüzek megelőzése céljából.

A Földhasználók figyelmét felhívjuk, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §-a az alábbiakat írja elő:

 

(1) A földhasználó – ha e törvény vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

(3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes hasznosítás).

(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).

 

FIGYELEM!

Tisztelt Földhasználók!

Amennyiben a termőföld védelméről szóló törvényben foglaltak nem teljesülnek, úgy a Katasztrófavédelmi Hatóság a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni!

A vonatkozó jogszabályok:

  • a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
  • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
  • a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
  • Forrás: Katasztrófavédelem, fentiek visszavonásig érvényesek
537 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak