Ugrás a tartalomhoz
2022.08.19 P.

Díszpolgári cím és Abonyiak Abonyért díjak

Az Augusztus 20-i ünnepség keretében került sor a megtisztelő címek átadására.

Az 1996-ban alapított Abonyiak Abonyért kitüntető díj idén 26. alkalommal kerül átadásra. Az elismerést évről évre azok a helyi polgárok vehetik át, akik munkájukkal, közéleti tevékenységükkel nagyban hozzájárultak városunk fejlődéséhez. A kitüntetésre ebben az esztendőben is számos javaslat érkezett, melyekről az Abonyiak Abonyért Alapítvány kuratóriuma hozott döntést.

 

Az Abonyiak Abonyért Alapítvány kuratóriuma 2022. évben Abonyiak Abonyért kitüntető díjban részesíti

299940136 544483627677529 1085023395517631391 n 640 480

Antalné Nagy Magdolnát

Antalné Nagy Magdolna történelem-földrajz szakos nyugalmazott pedagógus a nyugdíjazás után a Somogyi Imre Általános Iskolában óraadó tanárként folytatta a munkáját.

Munkáját hivatásszerűen végzi, szívügyének tekinti a tanítást, a város helytörténetének felkutatását, megőrzését és átörökítését a következő generációk részére. Ennek érdekében minden évben részt vesz a helytörténeti vetélkedők, helytörténeti táborok szervezésében, lebonyolításában. Tanítványait történelmi versenyekre készíti fel – ahol szép eredményeket érnek el -, elismert szaktekintély, melyet az a tény is bizonyítja, hogy versenyekre, táborokba hívják a megyében és országosan is.

Oszlopos tagja a Múzeum Baráti Körnek, Abony Város Értéktár Bizottságának, a helyi értékeke megmentésén fáradozik, jelenleg a Gulag táborok történetét kutatja.

Szívesen vállal részt a megemlékező és ünnepi beszédek megírásában és elmondásában, ügyelve a helyi kötődésre, a helyi vonatkozásokra.

A Karitász abonyi szervezetének oszlopos tagja, önkéntesen dolgozik a szervezésében, idősek gondozását látja el vagy számukra ügyintézést vállal, bevásárol, s egyéb más szociális tevékenységeket is elvégez. A Rákóczi Szövetségben is munkálkodik, ahol a nemzeti értékeink bemutatása a cél.

Abony város érdekében végzett sokszínű tevékenysége elismeréseként a kuratórium Abonyiak Abonyért elismerésben részesíti Antalné  Nagy Magdolnát.

Gratulálunk!

 

 

Az Abonyiak Abonyért Alapítvány kuratóriuma 2022. évben Abonyiak Abonyért kitüntető díjban részesíti

299675415 544483954344163 9006871823379188056 n 640 480

Juhász Istvánné Madácsi Évát.

Juhász Istvánné Madácsi Éva a város közösségének munkájában jelentős szerepet vállal.

Több helyi csoport létrejötte is a nevéhez fűződik, mint a Foltvarró szakkör, melynek vezetője is volt sokáig, illetve a Senior torna csoport, melyet az idős korosztály testmozgása érdekében hívott életre és koordinálta a csoportot és az összejövetelek körüli teendőket.

A foltvarrás, varrás, alkotás szerelmese. Munkái az évek során művészi szintre emelkedtek, minden egyes darabnak története, jelentése, mondanivalója van. Több alkotása eredményesen szerepelt régiós, országos és nemzetközi kiállításokon is.

Városunkban vezetésével valósult meg az első Betlehem figuráinak elkészítése, amely során gyönyörűen varrott bábuk kerültek a jászolba a város lakosainak megelégedésére.

Második alkalommal a Művelődési ház ablakába tervezett egyedi Betlehemi jászolt, melynek csodájára jártak az abonyiak. Ennek készítése egy kérés alapján történt. Éva az az ember, aki nagyon szereti a kihívásokat, ezért szinte azonnal nekikezdett a forráskutatásnak, és a szó szoros értelmében éjjel-nappal ezzel foglalkozott több héten, hónapon át.

Nagyon sok kiállításon, gyermekfoglalkozáson, kézműves napon, iskolai csoportfoglalkozáson segített már abban, hogy a fiatalok is megkedveljék ezt az érdekes, értékes hobbit.

Több évtizedes, a városi közösségért végzett munkája elismeréseként a kuratórium Abonyiak Abonyért kitüntetésben részesíti Juhász Istvánné Évát.

Gratulálunk!

 

Az Abonyiak Abonyért Alapítvány kuratóriuma 2022. évben Abonyiak Abonyért kitüntető díjban részesíti

 

299677286 544484371010788 6225947602015669463 n 640 480

Retkes Tamást.

Retkes Tamásnak - a Ferrobau - Abony Bt. - vezetőjének közösségért végzett munkája és közösségépítő tevékenysége példaértékű, követendő. Lelkesedésével és segítségével városunk rendezettebb, élménydúsabb és élhetőbb formájának kialakításában jelentős támogatást nyújt.

Neki köszönhetjük a villanykarókon elhelyezett virágtartókat, a négyes főúton és a parkban, platós autójával szobor áttelepítéseket végzett, amikor szükség volt rá. Elsők között ajánlott fel nagyobb összeget a Városkapu építésére. Hathatós segítséget nyújtott a Mikes tavi Tó partyk megrendezésekor, a jégpálya építésekor, a Pecsenye Parádét, az Adventi Forgatagot a Tesla musical megvalósítását is támogatta anyagilag.

Nagy szerepe van abban, hogy közösséget épít, összefogja a segítséget ajánló abonyiakat, koordinálja a munkájukat és csapatvezetőként a legjobbat hozza ki a barátaiból. Ennek ékes példája volt a főteret, majd a parkot díszítő dupla szív dekoráció elkészítése. 

A város közösségének támogatásáért és folyamatos közösségkovácsoló munkájáért a kuratórium Abonyiak Abonyért díjban részesíti Retkes Tamást.

Gratulálunk!

 

Az Abonyiak Abonyért Alapítvány kuratóriuma 2022. évben Abonyiak Abonyért kitüntető díjban részesíti

299897689 544485361010689 7428535404224869567 n 640 480

Szalinka Szilviát!

Szalinka Szilvia az Abonyi Torna és Akrobatika Klub vezető szakedzője, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és AMI tanára, az iskolai DSE vezetője.

Tősgyökeres abonyi, gyerek kora óta a sportakrobatika elkötelezettje. Gyerekként is sok sikert ér el a sportágban, ezzel is jó hírét vitte a városnak.

Felnőttként, mint edző is a gyerekekért él, sikert-sikerre halmozva. Óvodás kortól kezdve foglalkozik a kicsikkel, a szülők és a gyerekek megelégedésére. A különböző korosztályokkal megtalálja a hangot, a gyerekek hallgatnak rá, elfogadják az irányítását, s ez által a sikerek sem maradnak el.

Nincs olyan rendezvény a városban és a környező településeken, ahova, ha hívják, ne venne részt csapataival. Nem sajnálja a szabadidejét, az estéit, a hétvégéket, hogy a gyerekeket felkészítse, versenye kísérje.

Az iskolában is helytáll, minden rendezvényen jelen van, kezdeményező és együttműködő kollégáival. Az iskolai DSE vezetőjeként is mindig arra törekszik, hogy kollégáinak és a gyerekeknek megfelelő eszközöket biztosítson a testnevelés órákhoz és a szabadidős sporttevékenységekhez. A táborok szervezésében és lebonyolításában is oroszlánrészt vállal.

Abony város felnövekvő nemzedékének neveléséért és támogatásáért, a sportkedvelő közösségek patronálásáért a kuratórium Abonyiak Abonyért elismerésben részesíti Szalinka Szilviát!

Gratulálunk!

 

Abony Város Képviselő-testülete 2022-ben Abony város Díszpolgára címet adományoz

300441957 544485964343962 3780231141932225855 n 640 480

Dr. Pusztai Dezsőnek!

Dr. Pusztai Dezső általános orvosi diplomáját a SOTE Általános Orvosi Karán szerezte 1989-ben, majd 1994-ben szemészeti szakvizsgát tett. 2006-ban Okleveles Egészségügyi Szakmenedzser szakképesítés szerzett, mely tudását pályafutása során folyamatosan használja, kamatoztatja.

Főorvos úrnak köszönhető, hogy a 90-es években megfogalmazódott lakossági elvárásoknak, igényeknek megfelelően több szakrendelés is helyet kapott a Kálvin utcai Egészségmegőrző Központban, úgy mint reumatológia, fizikoterápia, később ortopédia, szemészet, ideggyógyászat, belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, fül-orr gégészet, ultrahang diagnosztika, bőrgyógyászat, laboratóriumi és érsebészeti rendelés.

Ugyanitt a 2000-es évek közepén tízmilliós nagyságrendű fejlesztés megvalósításában segítkezett: korszerűsítették a medence teret és lecserélték az addigra elavult gépparkot.

Egyre sürgetőbbé vált a városban növekvő ellátás mellett az egészségügyi szolgáltatások megfelelő elhelyezése. Erre nyílt pályázati lehetőség az új zöldmezős beruházású Rendelőintézet megépítésével, melyben elhelyezést nyert minden olyan szolgáltatás, amely a szűkös helyen csak nehezen tudta ellátni feladatát.

2010. november 11-én került átadásra a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet, mely minden szempontból megfelel a kor elvárásainak és otthont ad a város egészségügyi szolgáltatásai többségének, egy helyen, kibővített óraszámú szakrendelésekkel, korszerű felszereltséggel, kiváló szakmai színvonallal, messze túlmutatva egy kisváros egészségügyi szolgáltatásaitól elvárható mennyiségi és minőségi paraméterein.

2010. december 1. napjától látja el Főorvos Úr az intézményvezetői feladatokat a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben. Magasszíntű szakmai tapasztalatával nagymértékben segíti és támogatja Abony Város lakosságának minőségi, magas színvonalú egészségügyi ellátását.

Dr. Pusztai Dezső a ceglédi Toldy Ferenc Kórház főigazgatójaként és a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet intézményvezetőjeként végzett szakmai munkájával, valamint Abony Város egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése területén végzett tevékenységével hosszú ideje bizonyítja lokálpatriotizmusát.

A COVID-19 járvány elleni védekezés során végzett szakmai, tanácsadói és önkéntes segítő tevékenységével nagyban hozzájárult az eredményes helyi védekezéshez.

A helyi közösségért tett kiemelkedő érdemei, példamutató tevékenysége, szakmai segítsége elismeréseként Abony Város Képviselő-testülete Abony Város Díszpolgára címet adományoz Dr. Pusztai Dezsőnek.  

567 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak