Ugrás a tartalomhoz
2022.09.02 P.

Műemlékfelújítások Abonyban

Megvédjük értékeinket, őrizzük őseink emlékét!

Ahogyan arról beszámoltunk, az elmúlt bő két évben több műemlékfelújítási pályázatot nyújtott be Abony Város Önkormányzata, melyek sikeresek voltak. Több kedvező döntést hoztak az irányító hatóságok, és ennek köszönhetően régi szép épületeink megújulhatnak. Pető Zsolt polgármester az augusztus 25-i képviselő- testületi ülésen számolt be mintegy 25 folyamatban lévő abonyi felújításról, projektről, beadott pályázatokról. Ezek közt a kúriák, régi épületek felújítása is szerepel.

 

Abony városvezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédjék értékeinket, őrizzük őseink emlékét. Cél, hogy unokáink is láthassák, sőt használhassák is ezeket a patinás ingatlanokat, melyek az abonyi történelem fontos részei, „tanúi”. Kedvező pályázatos döntéseknek köszönhetően öt önkormányzati tulajdonban lévő régi épületünket menthetjük meg az utókornak.

 

Az alábbiakban az egyes ingatlanok felújításáról adunk részletes tájékoztatást, a polgármesteri beszámolóban leírtak alapján.

 

300 millió forintból újulhat meg az Ungár- és Kostyán kúria

 u1

Az Élhető települések című, TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú pályázat (Ungár-kúria, Kostyán Andor-kúria) Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2022. (I. 13.) számú képviselőtestületi határozatával döntött az Élhető települések című, TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú pályázat benyújtásának jóváhagyásáról (Ungár-kúria, Kostyán Andor-kúria) bruttó 299.999.998,- Ft támogatási összeg igénylése mellett.

 

A támogatási kérelem 2022. január 14. napján benyújtásra került. A jelen pályázat keretében megvalósítani kívánt cél a műemléki védelem alatt álló épületek (Ungár-kúria, Kostyán Andor-kúria) teljes felújítása. Az Abony, Szolnoki út 3. szám alatti volt Ungár kúria belső felújítási munkálatainak részletezése az I. ütemben történő kivitelezés során: Tartalma: földszint belső felújítása (restaurátori munka nélkül), akadálymentes használat, déli homlokzat felújítása, kertépítés. A pincetér felújítására jelen ütemben nem kerül sor. A gépészet kialakítását (szellőzés, fűtés, világítás) a későbbi hasznosítás figyelembevételével tervezzük.

 kuria2

 

A Kostyán Andor–kúria teljes felújítása során megvalósítani tervezett feladatok Tartalma: épületbővítés, földszint belső felújítása (restaurátori munka nélkül), akadálymentes használat, homlokzatok felújítása, kertépítés. A pincetér felújítására jelen ütemben nem kerül sor. Az Élhető települések című felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00038 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője támogatásban részesítette 2022. március 28. napján.

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00038 azonosítószámú Közösségi és kulturális ingatlanfejlesztés a kúriák városában Abonyban című projekt megvalósításával összefüggésben a tervezési feladatok ellátása” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesének az alábbi az ajánlattevőket hirdette ki Bedekovich Éva E. V., Tóth Barbara E. V., Bognár Emese Emília 15 E.V., AS Szimmetria Bt., Antal Béla E. V., Mészáros Lajos E.V., Szigma Stúdió Kft., KÓSWATERV Kft., DRYTECH Info Kft., Szabó Tamás E.V..

 

Felújítjuk a Sívó kúriát és a Nagykőrösi úti „Civil Házat”

 

kuria1

 

A Kostyán Andor Rendelőintézethez tartozó volt Sívó Kúria épületének felújítása, valamint „Civil Ház” felújítása Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2022. (III.10.) számú határozatával közbeszerzési Bíráló Bizottságot állított fel „az Abony, Kostyán Andor Rendelőintézethez tartozó volt Sívó kúria épületének felújítása, az Abony, Nagykőrösi út 3. szám alatt lévő „Civil Ház” felújítása közbeszerzési eljáráshoz.

 

A Képviselő-testület a Z-82/2022. (IV.28.) számú határozatával döntött az Építési munkák Abonyban tárgyú, a Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról. A „Civil Ház” esetében a felújítási munkák magukban foglalják az építészeti felújítást, átépítést, a gépészeti és villamos rendszerek cseréjét, akadálymentesítést, kerítés-, parkoló-és térburkolat építést, napelemes rendszer telepítését.

 

A Sívó kúria külső falszigetelési, külső lépcsőfelújítási és külső térburkolat építési munkái valósulnak meg. A lefolytatott beszerzési eljárás nyertese a GENERÁL-KONTAKT Kft. lett. A kivitelezési munkálatok megkezdődtek.

A felújításokra forrást Magyarország Kormánya biztosít.

 

A Sívó kúria teljes felújítására pályázatot nyújtottunk be, mely elbírálás alatt van

 Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 59/2022. (IV. 14.) számú képviselőtestületi határozatával döntött a Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című, TOP_Plusz-3.3.2-21 azonosítószámú pályázat benyújtásáról bruttó 400.000.000,- Ft támogatási összeg igénylése mellett.

A támogatási kérelem 2022. május 16. napján benyújtásra került. A pályázati cél:

1. Eszközbeszerzés a) Járóbeteg szakellátás működtetéséhez szükséges eszközök b) Informatikai szolgáltatás működtetéséhez szükséges eszközök

2. Sívó-kúria felújítása, melynek tartalma: földszint belső felújítása, akadálymentes használat, tetőtéri szint és pince felújítása, gépészeti korszerűsítés, tetőfelújítás, kertépítés.

 

Megújulhat a Márton kúria északi melléképülete is

 

Az Abony, Kálvin János utca 9. szám alatti volt Márton-kúria (3343 hrsz.) telkén lévő északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítási munkálatai (NKA – A2029/N8494) Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2022. (III. 10.) számú képviselőtestületi határozatával döntött a Kálvin János utca 9. szám alatti volt Márton-kúria (3343 hrsz.) északi melléképületének külső felújítási munkálataira pályázat benyújtásáról.

 

A projekt összköltség bruttó 13.694.027,- Ft. Az igényelt támogatás bruttó 6.847.013,- Ft. A projekt önerő mértéke bruttó 6.847.014,- Ft. A projekt pályázati biztosíték (nevezési díj) bruttó 68.470,- Ft. A pályázat 2022. március 16. napján benyújtásra került. Abony Város Önkormányzata részére a 207135/1799 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására – Abony, Kálvin János utca 9. szám alatti volt Márton-kúria (3343 hrsz.) telkén lévő északi melléképület külső nyílászáróinak helyreállítási munkálatai vonatkozóan – a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma 40342/22 számú döntése végrehajtásaként az Örökségvédelmi Kollégium 3.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított. Abony Város Önkormányzata 2022. július 29. napján a pályázati költségvetést és műszaki tartalmat visszatervezte, az eredeti programot részben vállalta, csökkentett műszaki tartalommal valósítja meg a beruházást. A jelenlegi ütemben csak az ablakok helyreállítása valósul meg, a külső ajtók helyreállítására és a homlokzatok részleges felújítására a következő ütemben kerülhet sor.

 

Vállalkozóink is sikeresen pályáztak műemlékek felújítására

 

Fenti projektek mellett nyertes lett a Red- Rex Q Kft NKA-hoz benyújtott pályázata is, a Jókai utca 10. alatt található volt Lavatka kúria nyílászáróinak felújítására kaptak 3,5 millió forintot. A Káta Gép 95 Kft pedig a Kécskei út 2. alatt található Györe kúria felújításának VI. ütemére nyert el 3 millió forintot, melyből a főépület és portikusz külső állagmegóvási munkálatait végzik el. Ezt szintén a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja.

 

Abony Sajtó

148 alkalommal

Közelgő programok

Események nem találhatóak